COVID-19

Østfold Legeforening Mars 2020

Kjære gode kolleger

Jeg tenker på dere alle i denne tiden vi er i og håper dere er friske og trygge. Dagene er så annerledes våre vanlige dager uansett hvor vi jobber og hva vi jobber med og utfordringene er store for de fleste. Jeg snakker med sykehusleger som forteller om økende mengde smittede, de syke har ulike og ofte overraskende symptomer. Mange av oss er i karantene og de som jobber får stadig økende press. Vi som jobber som fastleger kjenner på stillheten på kontoret når alt som kan utsettes utsettes. Vi konsulterer hovedsakelig på video eller telefon og bekymrer oss i økende grad for hvorvidt de som trenger helsehjelp nå tør å be om det i stor nok grad.

Jeg opplever Legeforeningen sentralt som veldig tilstedeværende for oss selv når endringene fra dag til dag krever raske strategiendringer. Våre lokale tillitsvalgte jobber til alle døgnets tider for å hjelpe kommunene til å være i stand til å ta imot det store antallet pasienter vi vet vil komme og sørge for at alle får hjelp på rett nivå. Det er avtaler som må inngås raskt, avtalene må være gode, medlemmene skal klare oppgavene vi blir satt til og vi skal kunne  jobbe trygt midt i en pandemi med et virus som er ekstremt smittsomt. 

Jeg kjenner meg stolt som får lov til å være en av dere, nå mer enn noensinne. 

Vi må også passe på at vi lærer mest mulig av denne pandemien, vi må utveksle erfaringer og dele gode råd. Dersom noen har ønske om å dele noe her eller på FB-siden de tenker er viktig og nyttig for oss alle å kjenne til, uansett spesialitet - gi gjerne meg beskjed og så tar jeg det videre her og på FB. 

Tidsskriftet samler inn kasuistikker, rapporter, orginalartikler og bilder i forbindelse med Covid-19, dette er veldig viktig og jeg oppfordrer dere til å bidra. De har etablert et hurtigforløp for manus med dette temaet, slik at de vil fagvurderes og publiseres så raskt som overhodet mulig. De skriver også:

"Vi har et særlig ansvar for at kunnskap om epidemien deles internasjonalt. Derfor vil Tidsskriftet bekoste engelsk oversettelse av vitenskapelige artikler om covid-19. Alle vitenskapelige artikler i Tidsskriftet indekseres i PubMed med engelsk sammendrag og publiseres med åpen tilgang (Open Access).Ta kontakt på e-post covid19@tidsskriftet.no eller telefon 23 10 90 00 dersom du har spørsmål."

Ta vare på dere selv, familiene deres og hverandre. 

Jeg gleder meg stadig mer til vi sees og klemmes igjen.

Hilsen leder i Østfold Legeforening,

Karoline Lund