Østfold legeforening

Lokalforening

2021

Årsmøte 2021

Årsmøtet blir også dette året arrangert digitalt på Zoom 8.juni 2021 kl 1830. Styret beklager at vi ikke kan treffes fysisk enda, men håper igjen mange vil ta seg tid til å treffe oss gjennom skjermen.
Karoline Lund
4. mai 2021
Sakura (someiyoshino) - kirsebærblomst. Foto: Istockphoto.com
Årsmøtet 2021. Foto: Istockphoto.com

3.november 2020 avholdt vi et forsinket Årsmøte for 2020. Det ble for første gang arrangert digitalt pga en Pandemi som endret alt. Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle kunne møtes fysisk i år, men dessverre er det fortsatt ikke mulig. Vi har planlagt nytt Årsmøteseminar i forbindelse med Årsmøte for 2022 på Støtvig neste vår og håper inderlig det blir mulig å gjennomføre da.

 

Styret har likevel ønske om å arrangere et nytt godt årsmøte digitalt i år og vi håper så mange medlemmer som mulig kan ta seg tid til å delta.  Det er valg i år og det er ønskelig med god deltakelse. Vi vet alle at de digitale møtene ikke gir like gode muligheter for diskusjoner som de fysiske, men de er likevel så viktig at vi sees og snakkes så godt det lar seg gjøre.

 

Vi har mye å snakke om nå. Det er etter mange vanskelige måneder en betuttet befolkning vi prøver å hjelpe. Vi vet fortsatt ikke hvor lenge vi må leve med en pågående pandemi, vi vet ikke hvor dype sår den har skapt eller hva fremtiden bringer av utfordringer i etterkant. Samtidig er også vi slitne nå etter så lang tid med ekstrem belastning for mange av oss. Vi trenger hverandre for å kunne ta vare på hverandre.

 

Det er Stortingsvalg til høsten og Helsepolitikk er viktigere enn noensinne. Vil fastlegeordningen kunne bestå? Vil sykehusene snart bygges store nok? Hva kan og skal gjøres for at de sykehusbyggene vi nå har skal kunne gjøre oppgavene de er satt til? Er vi nå beredt til å ta imot neste pandemi?

Vi er viktige formidlere av både spørsmål og forslag til løsninger og vil kunne påvirke både politikere og befolkning i tiden som kommer.

 

Vi håper vi ser dere på skjermene 8.juni – velkommen til Årsmøte!