Landsstyremøte 2025

På Legeforeningens Landsstyremøte i Bodø, 6-8.juni 2023, ble Østfold Legeforening valgt til lokal arrangør av Landsstyremøte i 2025.

Sted; Fredrikstad
Tid; 3.-5.juni 2025

Styret har satt ned et arbeidsutvalg som jobber med planene. Mer info kommer etter hvert
Bilde av sol og hav
Sol i horisont