Østfoldlegen 2024

Styret i Østfold Legeforening ønske forslag til leger som fortjener en oppmerksomhet og tildeles Østfoldlegen 2024. Tildelingen blir gjort ifm årsmøte

Retningslinjer for æresbevisning til "Østfoldlegen":

1.Mottakeren må være medlem av Den norske legeforening.
2.Mottakeren må ha utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet ha synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.
3.Nåværende medlemmer av Østfold legeforenings styre er ikke aktuelle.
4.Mottakeren bør ha et spesielt ”Østfoldfokus” med hensyn til sitt virke, og være kjent ut over en indre krets.

Vi oppfordrer til forslag på aktuelle kandidater. Dere sender legens navn med arbeidsplass og begrunnelse til e-post: ostfold.legeforening(at)gmail.com



Mvh

Styret Østfold Legeforening
Legepris
foto; Colourbox