Østfold legeforening

Lokalforening

Om oss

StyretProfilbilde
Leder
Lund, Karoline
Profilbilde
Nestleder
Jacobsen, Morten Bruun
Profilbilde
Medlem
Aker, Lars Magnus
Profilbilde
Medlem
Fritzman, Britt
Profilbilde
Medlem
Kase, Trygve Hilmar
Profilbilde
Medlem
Kilen, Mirjam
Profilbilde
Medlem
Nohr, Lise Anett
Profilbilde
Medlem
Storeheier, Espen
Profilbilde
Medlem
Østby, Ingrid Lene
Profilbilde
Varamedlem
Asadi, Flora
Profilbilde
Varamedlem
Gilberg, Kristel Renate Seeser
Profilbilde
Varamedlem
Kirkebak, Jakob Lundeby
Profilbilde
Varamedlem
Kirkerød, Anders
Profilbilde
Varamedlem
Letting, Guro Steine
Profilbilde
Varamedlem
Maintz, Corinna
Profilbilde
Varamedlem
Moen, Tore Grønlund
Profilbilde
Varamedlem
Tolfsen, Hanne Sigrid

Lokalforeningens sekretær:

Marianne Rask ostfold.legeforening(at)gmail.com