Østfold legeforening

Lokalforening

Om oss

StyretProfilbilde
Leder
Fritzman, Britt
Profilbilde
Medlem
Aker, Lars Magnus
Profilbilde
Medlem
Bjørgul, Kristian
Profilbilde
Medlem
Kilen, Mirjam
Profilbilde
Medlem
Lind-Larsen, Jens Kristian
Profilbilde
Medlem
Lindset, Eva Cathrin
Profilbilde
Medlem
Maintz, Corinna
Profilbilde
Medlem
Østby, Ingrid Lene
Profilbilde
Varamedlem
Asadi, Flora
Profilbilde
Varamedlem
Gilberg, Kristel Renate Seeser
Profilbilde
Varamedlem
Letting, Guro Steine
Profilbilde
Varamedlem
Letting, Guro Steine
Profilbilde
Varamedlem
Lyngstad, Helene
Profilbilde
Varamedlem
Tolfsen, Hanne Sigrid
Profilbilde
Varamedlem
Tolfsen, Hanne Sigrid

Lokalforeningens sekretær:

Marianne Rask ostfold.legeforening(at)gmail.com