Rogaland legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Koronaviruset

11. april 2020
Oppdatert informasjon ang koronaviruset kan en finne på https://www.legeforeningen.no

Arrangementer i legeforeningens regi avlyses eller utsettes

10. mars 2020
Kurs og møter i utlandet, samt større arrangementer i vår avlyses eller utsettes for å hindre spredning av korona-smitte. Foruten informasjon som finnes på legeforeningen.no se også skriv fra Dnlf sendt alle foreningsledd:

Landsstyremøte 2021 i Stavanger

09. februar 2020
Hold av datoene 1.-3. juni 2021! Da braker nemlig landsstyremøtet løs i Stavanger.

Protokoll fra årsmøte 21.6.19 med valg

20. august 2019
Rogaland legeforening's leder i 8 år, Jan Robert Johannessen, trer av og overlater stafettpinnen til Janne Kristine Bethuelsen.

Fastlege, forbedre deg! Kort tid igjen til søknadsfristen for forbedringsutdanning for leger. Mulighet for stipend

08. april 2019
Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7 har siden 2016 tilbudt en utdanning for leger som skal “gi kompetanse til å lede prosjekter som fører til store forbedringer i helsetjenesten”. Programmet ble presentert i Syd-Vesten 1-2018

Legefesten 2019

15. desember 2018

Derfor er jeg lege - Drevet av nysgjerrighet

29. november 2017
- Jeg er drevet av nysgjerrighet hvor kunnskapstørst er hovedmotivet. Jeg har vært heldig og få delta i grupper med folk som er flinkere enn meg, sier Kjetil Søreide, professor, overlege, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus, gjesteprofessor, University of Edinburgh og Royal Infirmary of Edinburgh.

Legefesten 2018

28. november 2017

Trønderopprøret kommer til Rogaland - Invitasjon til medlemsmøte 7.12.17

19. november 2017
Fastlegeordningen er under press. Kommuner opplever rekrutteringsvansker. Det skjer stadig mer oppgaveglidning fra andrelinjen.

Side 1 av 3