Invitasjon til oppfølgingsmøte om IKT og veien videre 5.3.15

Rogaland legeforening inviterer herved til oppfølgingsmøte om IKT og veien videre
Tid: torsdag 5. mars 2015 kl. 19-21.00Sted: Scandic Stavanger City hotel, Reidar Berges gate 7, 4013 Stavanger

.Det blir fokus på det helt praktiske.

  • Skal vi gå sammen og be om anbud på driftstjenester fra et lokalt IT selskap?
  • Skal vi innlede samarbeid med en leverandør av online tjenester?
  • Nye juridiske regler åpner for journalsamarbeid på tvers av virksomhetene. Er det aktuelt?
  • Skal vi be staten lage en sentralisert online-løsning som vi jobber opp mot og hva blir i så fall kravspesifikasjonene som må møtes?
  • Hva ønsker vi oss på kort og lang sikt?

Siden forrige møte har vi fått i gang EPJ løftet. Med en pott på 17 millioner finansiert delvis gjennom normaltariffen og delvis via Helsedirektoratet er man nå godt i gang med konkrete utviklingsprosjekter: Se www.ehelse.no

Vi inviterer nå til et arbeidsmøte for fastleger og avtalespesialister med fokus på samarbeids-muligheter lokalt og innspill til sentrale prosesser.

Ivar Halvorsen deler sine erfaringer med utprøving av online drift for sitt legesenter. Ivar sitter også i AF styret og er således involvert i sentrale prosesser rundt finansiering av ikt utvikling.

Jan Robert Johannessen er knyttet til EJP løftet sin gruppe E: Alternative driftsformer der man diskuterer veien videre for IKT i primærhelsetjenesten. Han orienterer om dette arbeidet og har behov for å få innspill på hva vi skal anbefale for sentrale myndigheter.

Ønsker vi oss online løsninger med minimalt driftsansvar eller vil vi ha serveren på kontoret? Hva skal til for at vi skal være trygge på en sentral løsning? Hva ønsker vi oss av en funksjonalitet i hverdagen?

Vi ser for oss noen korte presentasjoner og diskusjon, evt arbeid i grupper. Målet er å få frem konkrete prosjekter og innspill til sentrale prosesser.

Påmelding (så vi kan beregne servering) til: rogaland.legeforening@gmail.com