Invitasjon til medlemsmøte med AF styret 26.4.16

Rogaland legeforening arrangerer medlemsmøte tirsdag 26. april kl. 19.30 på Clarion Hotel Energy

Kjære kollega i allmennpraksis

Rogaland Legeforening arrangerer medlemsmøte tirsdag 26.april kl 1930 på ClarionHotel Energy. 

Hele AF styret stiller på møtet.

Våre sentrale tillitsvalgte vil informere kort om aktuelle saker i Allmennlegeforeningen. Det vil bli god mulighet å få komme med innspill og diskutere aktuelle problemstillinger med AF styret, hovedtillitsvalgte og andre fastleger.

Aktuelle saker som vil bli tatt opp:
· SF2305 – hovedpunkter med fokus på nyheter og legevakt
· Takstsystemet – utfordringer og videreutvikling
· Eksterne rekvirenters bruk av laboratoriet på
  fastlegekontorene.
· Innspill til årets forhandlinger
· Klagesaker og pliktbrudd i Rogaland
· Kurs for legekontor

Det vil bli enkel bevertning under møtet og vi ber om påmelding snarlig til rogaland.legeforening@gmail.com

Ole Arild Osmundnes             Jan Robert Johannessen
HTV AF                                   Leder RLF