Medisinstudentenes humanitæraksjon

I forbindelse med landsstyremøte for Den norske legeforening, arrangerte Medhum en giverstafett blant underforeningene. Stafetten brakte inn hele 506.711,- kroner.Rogaland legeforening bidrog med kr. 20.000.-
Medhum