Rogaland legeforening

Lokalforening

2017

Trønderopprøret kommer til Rogaland - Invitasjon til medlemsmøte 7.12.17

Fastlegeordningen er under press. Kommuner opplever rekrutteringsvansker. Det skjer stadig mer oppgaveglidning fra andrelinjen.
19. november 2017

En gruppe fastleger i Trondsheimsregionen har startet et opprør.

Nå kommer de til Rogaland for å fortelle om arbeidet sitt.

Rogaland legeforening inviterer til medlemsmøte med presentasjon og debatt
Tid: torsdag 7. desember 2017 kl. 18-20.20
Sted: Scandic Forus hotell, Bjødnabeen 2, Stavanger

Møtet er gratis.

Det blir enkel servering. Av hensyn til matbestilling ber vi om påmelding til rogaland.legeforening@gmail.com innen 26.11.17.