Fastlege, forbedre deg! Kort tid igjen til søknadsfristen for forbedringsutdanning for leger. Mulighet for stipend

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7 har siden 2016 tilbudt en utdanning for leger som skal “gi kompetanse til å lede prosjekter som fører til store forbedringer i helsetjenesten”. Programmet ble presentert i Syd-Vesten 1-2018

Er du lege og vil lede kliniske forbedringsprosjekter i helsetjenesten? Helsedirektoratet har en utdanning som vil gi leger kompetanse til å gjennomføre prosjekter som fører til store forbedringer i helsetjenesten.

Målet er at du etter endt utdanning skal kunne lede prosjekter som bidrar til markante og langvarige forbedringer i helsetjenesten, til det beste for pasient og pårørende. Foreleserne er både internasjonale og fra Norge. I løpet av den syv måneder lange utdannelsen skal deltakerne gjennomføre et klinisk forbedringsprosjekt der de jobber. For de tre første kullene telte utdanningen mellom 20 til 30 timer i legers videre- og etterutdanning.

Fjerde kull av Forbedringsutdanning for leger starter våren 2019

Nytt kull starter i mai 2019 med to videokonferanser 14. mai og 13. juni. Deretter blir det én tre dagers samling og to samlinger over to dager, og fem webinarer. 

Datoer for samlinger for fjerde kull:

  • 28.-30. august samling 1
  • 17.-18. oktober samling 2
  • 15.-16. januar 2020 samling 3

 

NB! Søknadsfrist: 12. april 2019

For mer informasjon og søknadsskjema, se her.     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten” fra 2016, fastslår at helse- og omsorgstjenester skal drive med systematisk arbeid for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Fastlegeforskriftens §7 sier at kommunen “skal sørge for at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet”.

Rogaland Legeforening ønsker å legge til rette for at fastleger også i framtiden tar denne viktige utdanningen og har vedtatt å utdele 1 stipend i året, á 15.000 kr. Stavanger kommune forplikter seg til å stille med samme beløp - til evt kandidat fra egen kommune. Helsesjefen i Stavanger oppfordrer samtidig alle andre kommuner til å stille samme garanti.

Forutsetning for tildeling:

1) Kandidaten må sende søknad til Rogaland Legeforening, post@rogalandlegeforening.no med kortfattet presentasjon av planlagt kvalitetsprosjekt.

2) Ved flere kvalifiserte søknader, vil styret i Rogaland Legeforening avgjøre hvem som får stipendet.

3) Utbetaling av stipend forutsetter at kandidaten får plass på, og fullfører, Forbedringsutdanning for leger.

4) Kandidaten forplikter seg til å presentere sitt kvalitetsprosjekt i ALU i egen kommune, og å dele erfaringer med andre kvalitetsarbeidinteresserte kollegaer i Rogaland.

Søknader vil bli behandlet på neste styremøte.