Rogaland legeforening

Lokalforening

2020

Koronaviruset/arrangementer i regi av Legeforeningen og underliggende foreningsledd høsten 2020

Råd fra Dnlf for arrangementer.

Foruten oppdatert informasjon som finnes på legeforeningen.no se også skriv fra Dnlf sendt alle foreningsledd:
10. mars 2020
virus
Foto: colourbox.com