Rogaland legeforening

Lokalforening

2020

Arrangementer i legeforeningens regi avlyses eller utsettes

Kurs og møter i utlandet, samt større arrangementer i vår avlyses eller utsettes for å hindre spredning av korona-smitte.

Foruten informasjon som finnes på legeforeningen.no se også skriv fra Dnlf sendt alle foreningsledd:
10. mars 2020
virus
Foto: colourbox.com