Rogaland legeforening

Lokalforening

2020

Koronaviruset/arrangementer

Råd fra Dnlf ang arrangementer i regi av Legeforeningen og underliggende foreningsledd høsten 2020

Foruten oppdatert informasjon som finnes på legeforeningen.no se også skriv fra Dnlf sendt alle foreningsledd:
2. november 2020
virus
Foto: colourbox.com