Rogaland legeforening

Lokalforening

2020

Arrangementer i legeforeningens regi avlyses eller utsettes

Kurs og møter i utlandet, samt større arrangementer i vår avlyses eller utsettes for å hindre spredning av korona-smitte.

Foruten informasjon som finnes på legeforeningen.no se også skriv fra Dnlf sendt alle foreningsledd:
10. mars 2020
virus
Foto: colourbox.com

Legeforeningen sentralt har besluttet å avlyse eller utsette egne kurs og arrangementer i utlandet. I tillegg utsettes eller avlyses arrangementer i Norge med flere enn 50 deltakere. Dette vil gjelde vårens arrangementer.

Egen nettsak med mer detaljer om dette vil legges ut i ettermiddag på Legeforeningens nettsider.

Vi råder derfor de ulike foreningsleddene å vurdere sine arrangementer denne våren. Alternativt bør det vurderes om møtet kan gjennomføres på andre måter.  

Vi anbefaler dere å ta hensyn til følgende når dere vurderer om arrangementet skal gjennomføres:

Hvor mange deltakere skal dere ha på arrangementet?
Hvor lenge varer arrangementet?
Hvor holdes arrangementet? Skal dere være i Norge eller i utlandet?
Hvor viktig er arrangementet?
Er det mulig å utsette arrangementet?
Hvilke ordinære arbeidsoppgaver har deltakerne, og hvilke funksjoner trekkes de ut av?
Kan møtet gjennomføres på annet vis, for eksempel digitalt?
Dersom man avlyser eller utsetter arrangementet, er det hver enkelt arrangør sitt ansvar å følge opp dette.

Dette innebærer kontakt med avtaleparter, og orientering av påmeldte og foredragsholdere.

Vi har forståelse for de ulemper dette medfører. Særlig vil det oppstå spørsmål knyttet til foreningenes og de påmeldtes økonomiske tap. Vi oppfordrer derfor dere til å eventuelt avlyse eller utsette i god tid og sørge for å overholde avtalte frister. Videre bør dere oppfordre de påmeldte til å ta kontakt med sine respektive forsikringsselskaper og/eller arbeidsgivere.

Legeforeningen jobber nå aktivt med å se på mulighetene for å begrense tapene, i den grad dette er mulig.

Følg oss på www.Legeforeningen.no for løpende oppdateringer.
Kontakt oss på legeforeningen@legeforeningen.no, ved behov.

På vegne av generalsekretær
Geir Riise

Daniel Wærnes
Fagsjef for kommunikasjon
Samfunnspolitisk avdeling