Endelig er vi på sosiale medier

Endelig er vi på sosiale medier!
Rogaland legeforening er endelig på Instagram og Facebook. Våre medlemmer har etterspurt mer synlighet fra Rogaland legeforening og dette er ment som et tiltak for å oppnå dette.

image5shv4p.png
Bilde 1: Screenshot fra Facebook 

Vi ønsker med dette å ha flere arenaer for å nå ut til våre medlemmer med informasjon. Vi tenker å dele artikler hvor medlemmer har ytret seg i media, dele informasjon om kurs og andre arrangementer i regi av RLF, og annet som vi tenker våre medlemmer har glede av. Vi kommer også til å dele lenker til digitale versjoner av artikler fra Syd-Vesten .

Dette er også kanaler som våre medlemmer kan bruke for å komme i kontakt med oss i Rogaland legeforening med spørsmål, komme med tilbakemeldinger om ønsker til forbedring eller andre innspill en måtte ha.

Begge kontoene heter @rogalandlegeforening. Følg oss da vel!