Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

Hans Petter Torvik mottok Rogaland legeforenings ærespris

Hans Petter Torvik har mottatt Rogaland legeforenings ærespris for lang og tro tjeneste, og for særlig god innsats gjennom koronapandemien på årsmøte 11.6.2021.
29. august 2021
Hans Petter Torvik fikk overrakt Rlf's  ærespris. Foto: Heidunn S.Nordtveit
Leder for Rlf, Janne Kristine Bethuelsen, overrakte bilde og blomster til prisvinner Hans Petter Torvik. Foto: Heidunn S. Nordtveit

Torvik fortjener pris for lang og tro tjeneste. Han er nestor i samfunnsmedisinsk fag, har jobbet som allmennlege/kommuneoverlege i Sandnes og Gjesdal i mange år. Han har gjort mye bra for Rlf i en årrekke, f.eks Stavanger Tuberkulose-fond, ledelse av Tropemedisinske kurs i Kamerun og mange grunnkurs. Siste år har Torvik hatt stor rolle, i sin stilling om kommuneoverlege i Sandnes, i å bekjempe Covid-19. Han har også vært varatillitsvalgt og tillitsvalgt for LSA i lange perioder.

Styret i Rogaland legeforening mener det passer ekstra godt akkurat i år, som er første gang Rlf tildeler pris, både å gi pris for lang og tro tjeneste innen tillitsvalgtarbeid og at prisen tildeles en samfunnsmedisiner, som har gjort en særlig innsats siste året gjennom pandemien.

Prisen ble utdelt på Sandnes Rådhus 26.8.21.