Legers arbeidsforhold ved Stavanger Universitetssykehus. Kortrapport, våren 2024

Kortrapport kartlegging av arbeidshverdagen for legene på Stavanger Universitetssykehus (SUS).

Rogaland Legeforening gjennomførte i perioden 29.09.23-31.10.23 en anonym spørreundersøkelse blant leger ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Rapporten er nå publisert, og kan leses under.