Digitalt Emnekurs i Dermatologi 2.-3.9.2021

Det blir digitalt Emnekurs i Dermatologi 2.-3.9.2021, via Zoom.
Kurset arrangeres i samarbeid med hudavdelingen på Haugesund revmatismesykehus.
Benthien

Holger Benthien, foto: Alfred Aase

 

Kurset vil ha hovedvekt på praktisk bruk av dermatoscopi og terapi innen et utvalg av dermatologiske tilstander for allmennmedisin og spesialiteten i dermatologi.

OM PRAKTISKE ØVINGAR I GRUPPER PÅ DERMATOLOGIKURSET:
Kursdeltakarane vil verta delt inn i 5 grupper med 10-12 deltakarar i kvar gruppe. Dei ulike gruppene skal alternere mellom 5 ulike stasjonar i kvart sitt avlukke med eige kamera: tre stasjonar med pasientar, ein stasjon med gjennomgang av litteratur og demonstrasjon av utstyr som mikroskop, dermatoscop og fotoutstyr; og ein siste stasjon med omvisning på hudavdelinga (lysbehandling, kryo, fotodokumentasjon, kirurgi m.m.). På dei tre pasientstasjonane vil pasientar verta presentert med heilkroppsfoto og anamnese. Deltakarane vil så få sprøsmål om forslag til tentativ diagnose og videre diagnostikk. Ulike foto med nærbilde og dermatoscopifoto vil så verta presentert med tanke på forslag til eksakt diagnose – og seinare forslag til terapi. Kvar pasientstasjon vil verta leia av ein overlege i dermatologi. Deltakarar kan også levere inn eigne kasuistikkar for diskusjon på desse pasientstasjonane – med anamnese, macrofoto og dermatoscopifoto. Me skal sende ut tips for å sikre god kvalitet på foto og forsvarleg anonymisering av foto for slike innsende kasuistikkar.

I gruppeundervisninga vil det vera høve til å koma med avklarande spørsmål til gruppeleiarane.

 

Se program i vedlegg.

Kurset er godkjent med 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i dermatologi til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin. Det er også godkjent med 17 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for Hud og veneriske sykdommer.

Kursledere: Holger Benthien og Kristian Enerstvedt, Haugesund revmatismesykehus, og Lars Johan Lysen, Kurskomitéen for Fonnaregionen, Rogaland legeforening.

Tid: 2.-3.9.2021
Sted: digitalt via Zoom
Antall deltakere: ca. 50
Pris: kr. 3.900,- i kursavgift
Se ellers retningslinjer ved kurspåmelding.
Påmelding: Innen 15.5.2021 i skjema nedenfor