Rogaland legeforening

Lokalforening

Kurs i Haugesunds-området

Emnekurs i forebyggende medisin 3.-4.5.2019 - AVLYST

Det planlagte Emnekurs i forebyggende medisin 3.-4.5.2019 i Haugesund er dessverre avlyst pga få påmeldt.
Vi vil se på muligheten for å sette opp kurset ved en senere anledning.
, Rogaland legeforening
21. november 2018

Kurset er godkjent med 15 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i forebyggende medisin  til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin. Kurset søkes også godkjent for samfunnsmedisin, og for arbeidsmedisin.

Læringsmål:
Etter kurset skal deltakerne ha tilegnet seg ny innsikt i hvordan de kan bruke forebyggende og helsefremmende teorier og metoder i møte med pasientene sine på legekontoret. Det er også et mål at de skal sitte igjen med en dypere forståelse for sammenhengen mellom individ og samfunn. 

Deltakere oppfordres til å sende inn kasustikker eller problemstillinger som kan egne seg til diskusjon og refleksjon til kursleder i forkant av kurset. Send til: daghelgerh@hotmail.com

Se program, forslag til litteratur og læringsmål i henhold til nye spesialiseringsregler for LIS oppe til høyre.

Tid: fredag 3.- lørdag 4.5.2019
Sted: Scandic Maritim hotel, Haugesund
Pris: kr. 3400,- i kursavgift + kostpenger kr. 930,- plus evnt. fest middag fredag kl. 19.00 ca kr. 485,- til kr. 585,- (bindende påmelding til festmiddagen)
Se ellers retningslinjer ved kurspåmelding.
Antall deltakere: max. 60
Arr.: Kurskomitéen for Fonnaregionen, Rogaland legeforening
Påmelding: i påmeldingsskjema nedenfor innen 4.4.19