Kurs og møteserier fra andre arrangører

08. mai 2023

Møteserie Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 2023

Stavanger kommune arrangerer møteserie 24.5.23 og 25.10.23. Møteserien er godkjent som 2 temadager á 3 timer, til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
21. november 2022

Dagskurs for fastleger i Rogaland – Psykisk helse, arbeid og utenforskap, AVLYST

NAV arbeidsrådgivning arrangerer dagskurs for fastleger i Rogaland – Psykisk helse, arbeid og utenforskap 8.3.2023