Rogaland legeforening

Lokalforening

Kurs og møteserier fra andre arrangører

Dagskurs for fastleger i Rogaland – Psykisk helse, arbeid og utenforskap

NAV arbeidsrådgivning arrangerer dagskurs for fastleger i Rogaland – Psykisk helse, arbeid og utenforskap 8.3.2023
21. november 2022

Målgruppe: Fastleger i Sør-Rogaland

Formål: Skape en samarbeidsarena mellom Nav og fastlegene. Øke fastlegens trygdemedisinske kompetanse om arbeid og helse.

Tid: Onsdag 8. mars 2023 kl. 0815-1615

Sted: Gamlaværket, St. Olavs gate 38, Sandnes

Godkjenning: Kurset godkjennes med 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

Pris: 400 kroner (betales i resepsjonen ved ankomst til Gamlaværket).

Maks antall deltakere: 50

Læringsmål: Kurset bidrar til å dekke læringsmålene ALM 008 og ALM 011 i ny spesialistordning.

Påmelding: https://forms.office.com/r/A461Y6Q8Y1 eller caroline.osmo.sorensen@nav.no

Program:

0815-0830: Programmet starter. Registrering og velkommen.

0830-0915: Betraktninger rundt trygd, sykefravær og helseforløp i vår region. Ulf Andersen, statistikksjef NAV.

0930-1015: Utenforskap og inkludering – og behovet for tverrfaglig innsats. Ulf Andersen, Statistikksjef NAV.

1030-1100: Suksesshistorie - eksempel på hvordan Nav og behandler spiller hverandre gode til det beste for de som står utenfor.

1100-1145: Lunsj

1145-1230: Hvorfor arbeidsrettet terapi? Betydningen av mestringstro, og hvordan styrke denne? Bente Aschim, spesialist i allmennmedisin og kognitiv terapeut ved Poliklinikken psykisk helse og arbeid ved Diakonhjemmet sykehus.

1245-1330: Jobbfokusert terapi, tips til samtaler på legekontoret. Bente Aschim, spesialist i allmennmedisin og kognitiv terapeut ved Poliklinikken psykisk helse og arbeid ved Diakonhjemmet sykehus.

1345-1430: NAVs ungdomssatsing: Hvordan jobber vi og hvilke tiltak fungerer? Betydningen av motivasjon og mestringstro. Seniorrådgiver Evie Tonette Austbø og arbeidspsykolog Katrine Sand.

1445-1530: Gruppearbeid med kasuistikk. Tips til enkle grep for å øke kvaliteten på dokumentasjon til NAV og spare tid.

1545-1615: Oppsummering og avslutning.