Møteserie Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 2023

Stavanger kommune arrangerer møteserie 24.5.23 og 25.10.23.
Møteserien er godkjent som 2 temadager á 3 timer, til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Program: 

 

Møte 1:

Tid:  Onsdag 24. mai 2023 kl. 16:30-19:30

16:30 - samling, mat og drikke 

17:00-17:45 Gastroproblematikk hos nyfødte og spedbarn. Inkludert mistanke om melkeintoleranse og gulping hos nyfødte.

17:45-18:00 Pause

18:00-18:30: Hodeomkrets, tungebånd og ammeproblematikk. ( Dårlig vektoppgang og spisevansker)

18:30 - 19:15: Nevrologisk utvikling av nyfødte / spedbarn. Normal og unormal utvikling. Red Flags, hva skal vi være ekstra obs på.

19:15-19:30: Informasjon fra administrasjonen fra Stavanger kommune og noen ord fra kommuneoverlege Morten Hovdet. 

Møte 2:

Tid: Onsdag 25. oktober 2023 kl. 16:30-19:30

16:30 - samling, mat og drikke 

17:00-17:45: Allergi ved barnelege, SUS

17:45-18:00 Pause

18:00-1900: Astma, diagnostikk og behandling, ved barnelege, SUS.

19-1915: Pause

19:15-19:30   Informasjon fra administrasjonen fra Stavanger kommune og noen ord fra kommuneoverlege.