Rogaland legeforening

Lokalforening

2017

Grunnkurs D 4.-7.9.2017

Det blir Grunnkurs D 4.-7.9.2017 på Sola Strand hotel
6. mars 2017
IMG_5492.JPG

Kurset skal øke deltakernes refleksjon rundt bruk av forskningsresultater i egen praksis. Deltakerne skal bli kjent med tankegangen bak Evidens Basert Medisin (EBM) og kritisk vurdering av eksisterende dokumentasjon. Kurset vil gi økt forståelse for hva forskning er, og økt refleksjon rundt bruk av forskningsresultater i praksis. Kurset skal også stimulere lysten til å drive egen forskning. En vektlegger gruppearbeid og aktivitet blant deltakerne. Forskjellig forskningsdesign og metodeproblem gjennomgås, med vekt på relevans for forskning i allmennpraksis. 


Se program i link nedenfor

Kurskomité: Svein Kjosavik, Torgeir Gilje Lid, Olav Thorsen, Geir Henanger, Ingvild Vatten Alsnes, Magnus Bjørkavoll-Bergseth

Ved overtegning vil søkere som er kommet lengst i spesialistutdanningen prioriteres.

Tid: 4.-7.9.2017
Kurssted: Sola Strand hotell, Stavanger 
Antall kurstimer: Søkes godkjent med 30 poeng som obligatorisk kurs til videreutdanningen i allmennmedisin
Kurspris Leger: Kr. 6100,- + kostpenger kr. 1820,-
Andre opplysninger: Deltakerne må selv bestille hotellrom.
Påmelding: innen 8.5.17 i påmeldingsskjema nedenfor