Rogaland legeforening

Lokalforening

2018

Blålysdager 12.-13.11.2018, FULLTALLIG

Emnekurs i akuttmedisin "Blålysdager" 12.-13.11.2018 er nå fulltallig og vi har venteliste.
26. april 2016

Innhold: én dag HLR og én dag scenarier i ulike akuttmedisinske situasjoner.

Tid: 12.-13.11.2018, kl. 08.30-17.30
Sted: Safer, Seehusensgt. 1, Stavanger
Antall deltakere: 35
Pris: kr. 3400,- + ca. kr. 375,- i kursmateriale +  kr 250,- Nettkurs i akuttmedisin for legevaktsperosnell (for kursbevis som betales til www.legevaktmedisin.no), + ca. kr. 540,-i kostpenger

Kurset vil kreve forberedelse og bestått internettbasert teoritest både i AHLR (på www.nrr.org) og i «Nettkurs i akuttmedisin for legevaktspersonell» (på www.legevaktmedisin.no) før fremmøte. Det er godkjent med 30 timer som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin. Helsedirektoratet likestiller Blålysdager-kurset med legevaktskursene.

Kurset er planlagt arrangert vår og høst hvert halvår videre.

Se program i vedlegget nedenfor.

Påmelding snarlig i skjema nedenfor.