Rogaland legeforening

Lokalforening

2018

Emnekurs i sykehjemsmedisin 2018

Nettverk for sykehjemsmedisin på Nord-Jæren ved Praksiskonsulentordningen ved Stavanger universitetssykehus og Rogaland legeforening inviterer til møtedagene 24. april, 18. september og 20. november 2018 i Arkeologisk museum.
22. september 2015
Arekologisk museum auditoriet

Program for kursdagene blir lagt ut før hver kursdag i link oppe til høyre.


Tirsdag 24. april 2018 i Arkeologisk museum
Klinisk kvalitetsforbedringsarbeid i sykehjem
Revmatisk lidelse i sykehjem

Tirsdag 18. september 2018 i Arkeologisk museum
Søvn i sykehjem
Palliativt pasient forløp

Tirsdag 20. november 2018 i Arkeologisk museum
Hudlidelser hos eldre, kløe og andre plager
Psykiske lidelser i sykehjem: psykolser, bipolare lidelser og schizofreni


Målsetting: Økt kunnskap og fagutvikling innen sykehjemsmedisin ved å tilby årlige emnekurs med rik anledning til faglige diskusjoner. Det blir lagt stor vekt på samhandling og arbeidsfordeling mellom 1. og 2. linjetjeneste.  Det tas sikte på også å trekke inn relevante sykehuskolleger både som foredragsholdere og deltakere i diskusjoner.

Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstilling. Allmennleger med sykehjem som bistilling. Det er ønskelig at leger og samarbeidende sykepleiere melder seg på sammen som et medisinsk team fra sykehjem eller bofelleskap. Leger som får denne invitasjon anmodes om å informere og få med seg sitt team.

Allmennpraktikere som ønsker økt kunnskap i geriatriske emner. Sykehuskolleger som finner emnene relevante. Styrere og avdelings-sykepleiere som samarbeider nært med sykehjemslegen.
 

Kurskomitéen Emnekurs i Sykehjemsmedisin: Aart Huurnink, Pål Hjort, Ruth Midtgarden, Stephan Sudkamp

Møtedager: 24. april, 18. september og 20. november 2018 i Arkeologisk museum. Kursdagene er hver på 6 timer og går fra kl 12–18, inkludert lett lunsj.

Kursavgift: Kursavgiften er kr. 2.250,- (kr. 750,- pr kursdag i Arkeologisk museum). Se også retningslinjer ved kurspåmelding.
For deltidsansatte leger i Sandnes kommune gis kommunal lønn og praksiskompensasjon fra kl. 12–15.30.

Kurset, sammen med oppstartsmøte for Riktigere antibiotikabruk i Sykehjem i kommunene (RASK) avholdt 30.1.2018, er godkjent  som klinisk emnekurs i allmennmedisin med iinntil 24 timer samt med 24 poeng for kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin .


Påmeldingi skjema nedenfor, senest innen 9.11.18 før kursdag 20.11.18 .
NB! Det er viktig å oppgi riktig referansenummer/ansvarsnummer hvis det er din arbeidsgiver som skal betale kursavgiften og at arbeidsgiver krever e-faktura.