Rogaland legeforening

Lokalforening

2019

Emnekurs i sykehjemsmedisin 2019

Nettverk for sykehjemsmedisin på Nord-Jæren ved Praksiskonsulentordningen ved Stavanger universitetssykehus og Rogaland legeforening inviterer til møtedagene 9. april, 17. september og 19. november 2019 i Arkeologisk museum.
6. januar 2019
Arekologisk museum auditoriet

I tillegg informeres det om oppfølgingsmøte/undervisning Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene (RASK) 20. februar 2019 kl. 12-16 og videre vanlig undervisning fra kl. 16-18.00 på Clarion Hotel Stavanger. Se eget program og påmeldingsskjema fra RASK i link oppe til høyre.

Se også program i link oppe til høyre.

(Onsdag 20. februar 2019 på Clarion Hotel Stavanger kl. 12-16.00
RASK oppfølgingsmøte, med egen påmelding) +


Onsdag 20. februar 2019 på Clarion Hotel Stavanger kl. 16-18.00

Diabetes hos de eldre. Ved endokrinolog Sondre Meling

Tirsdag 9. april 2019 i Arkeologisk museum kl. 12-18.00
1.Systematisk observasjon og kommunikasjon etter ABCDE prinsipper. Kompetansehevingsprosjektet i regi av UHST .
2.Hjertesvikt behandling i sykehjem ved kardiolog
3.Nyresvikt i sykehjem ved nefrolog. Antikoagulasjon i sykehjem .På stram line mellom tromboemboliske  hendelser og blødningsfare
4.Antikoagulajson fra et kardiologisk synspunkt ved kardiolog
5.Antikoagulasjon fra nevrologisk synsvinkel ved nevrolog
6.Antikoagulasjon fra hematologisk synsvinkel

Tirsdag 17. september 2019 i Arkeologisk museum kl. 12-18.00
Rettsikkerhet i sykehjem retten til å få behandling og retten til å avstå.
1.Hvilke rettigheter har sykehjemspasienten? Ved Fylkeslegen
2. Kapittel 4 a, hva er aktuelle erfaringer og vurderinger sett fra fylkeslegen i 2019
3.Hvordan vurdere og beskrive samtykkekompetanse
4. Svelgvansker ved logoped
5. Synspedagogisk opplæring etter sykdom/skade ved synspedagog
6. Oppfølging av øyesykdom og synsvurdering i sykehjem ved øyelege

Tirsdag 19. november 2019 i Arkeologisk museum kl. 12-18.00
1. Akutt onkologi i sykehjem ved sykehjemslege Aart Huurnink og onkolog. 3x45 min. Hvem skal henvises, hvem har nytte av innleggelse
2. Praktiske ferdigheter og læringsmål i sykehjem. Hva skal vi egentlig kunne gjøre. 45 min ved Sykehjemslege Stephan Sudkamp
3. 45 min work shop m drøfting av praksis
4. Sykehjem som forskningsarena.45 min ved Sesam.

Målsetting: Økt kunnskap og fagutvikling innen sykehjemsmedisin ved å tilby årlige emnekurs med rik anledning til faglige diskusjoner. Det blir lagt stor vekt på samhandling og arbeidsfordeling mellom 1. og 2. linjetjeneste.  Det tas sikte på også å trekke inn relevante sykehuskolleger både som foredragsholdere og deltakere i diskusjoner.

Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstilling. Allmennleger med sykehjem som bistilling. Det er ønskelig at leger og samarbeidende sykepleiere melder seg på sammen som et medisinsk team fra sykehjem eller bofelleskap. Leger som får denne invitasjon anmodes om å informere og få med seg sitt team.

Allmennpraktikere som ønsker økt kunnskap i geriatriske emner. Sykehuskolleger som finner emnene relevante. Styrere og avdelings-sykepleiere som samarbeider nært med sykehjemslegen.
 

Kurskomitéen Emnekurs i Sykehjemsmedisin: Aart Huurnink, Pål Hjort, Ruth Midtgarden, Stephan Sudkamp og Khadija Khalifa

Møtedager: 20. februar, 9. april, 17. september og 19. november 2019 i Arkeologisk museum. Kursdagene er hver på 6 timer og går fra kl 12–18, inkludert lett lunsj.

Kursavgift: Kursavgiften er kr. 2800,- (kr. 400,- for første kursdag/kr. 800,- pr kursdag i Arkeologisk museum). Se også retningslinjer ved kurspåmelding 

For deltidsansatte leger i Sandnes kommune gis kommunal lønn og praksiskompensasjon fra kl. 12–15.30.

Kurset, sammen med oppfølgingmøte for Riktigere antibiotikabruk i Sykehjem i kommunene (RASK),  godkjent  som klinisk emnekurs i allmennmedisin med inntil 24 timer samt med 24 poeng for kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin .


Påmeldingi skjema nedenfor, senest innen 9.11.19 før kursdag 19 november.
NB! Det er viktig å oppgi riktig referansenummer/ansvarsnummer hvis det er din arbeidsgiver som skal betale kursavgiften og at arbeidsgiver krever e-faktura.