Rogaland legeforening

Lokalforening

2020

Blålysdager 9.-10.11.2020

Emnekurs i akuttmedisin "Blålysdager" 19.-10.11.2020, et praktisk rettet kurs i akuttmedisin for allmennleger, med «hands on» og aktiv læring.
30. oktober 2019

Kurset er godkjent med 22 timer som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin. Helsedirektoratet likestiller Blålysdager-kurset med legevaktskursene.
Kurset vil kreve forberedelse og bestått internettbasert teoritest i «Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell» (på www.legevaktmedisin.no) før fremmøte.

Kurset er planlagt arrangert hvert år videre, neste gang høsten 2021.

Se program nederst på siden.

Plass  tildeles etter "førstemann til mølla"-prinsippet.

Tid: 9.-10.11.2020, kl. 08.00-16.15/15.15
Sted:
Safer, Seehusensgt. 1, Stavanger
Antall deltakere:
36
Pris:
kr. 3700,-  i kursavgift for leger + kr 250,- for Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell (for kursbevis som betales til www.legevaktmedisin.no) + kr. 567,- i kostpenger. Se ellers retningslinjer ved kurspåmelding 

Påmelding: innen 12.8.2020 i skjemaet nedenfor:

Påmelding Blålysdager 9.-10.11.2020

Kjønn