Rogaland legeforening

Lokalforening

2020

Emnekurs i sykehjemsmedisin 2020- AVLYST

Kursdagene 21.4., 15.9., og 17.11.2020 er avlyst pga Covid-19.
Vi håper å kunne sette opp kursdagene i 2021, men vil komme tilbake til dette når det lar seg gjøre.
26. november 2019
Arekologisk museum auditoriet

Se program under

Tirsdag 18. februar 2020 i Arkeologisk museum kl. 12-18.00
Systematisk observasjon og rapportering
Erfaringer med kommunale øhj (KAD)senger og sykehjemslegevakt
Kols behandling på KAD post, tillit til systemet

Tirsdag 21. april 2020 i Arkeologisk museum kl. 12-18.00: AVLYST PGA COVID-19
Vold på sykehjem.  Forebygge og håndtere vold.
Den utagerende pasienten : hva må legen tenke på.
Fylkeslegens perspektiv, arbeidsgivers perspektiv, arbeidstilsynets perspektiv

Tirsdag 15. september 2020 i Arkeologisk museum kl. 12-18.00
Endokrinologi i sykehjem
Urologi i sykehjem

Tirsdag 17. november 2020 i Arkeologisk museum kl. 12-18.00
Smittevern i sykehjem
Pasient og institusjonsrettede oppgaver, årskontroll, legemiddelgjennomgang, pårørende samtale m.m hvordan få det til i hverdagen?

 

Målsetting: Økt kunnskap og fagutvikling innen sykehjemsmedisin ved å tilby årlige emnekurs med rik anledning til faglige diskusjoner. Det blir lagt stor vekt på samhandling og arbeidsfordeling mellom 1. og 2. linjetjeneste.  Det tas sikte på også å trekke inn relevante sykehuskolleger både som foredragsholdere og deltakere i diskusjoner.

Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstilling. Allmennleger med sykehjem som bistilling. Det er ønskelig at leger og samarbeidende sykepleiere melder seg på sammen som et medisinsk team fra sykehjem eller bofelleskap. Leger som får denne invitasjon anmodes om å informere og få med seg sitt team.

Allmennpraktikere som ønsker økt kunnskap i geriatriske emner. Sykehuskolleger som finner emnene relevante. Styrere og avdelings-sykepleiere som samarbeider nært med sykehjemslegen.
 

Kurskomitéen Emnekurs i Sykehjemsmedisin: Aart Huurnink, Ruth Midtgarden, Stephan Sudkamp og Khadija Khalifa 

Møtedager: 18. februar, 21. april, 15. september og 17. november 2020 i Arkeologisk museum. Kursdagene er hver på 6 timer og går fra kl 12–18, inkludert lett lunsj.

Kursavgift: Kursavgiften er kr. 3200,- (kr. 800,- pr kursdag) for leger og sykepleiere. Se også retningslinjer ved kurspåmelding på https://legeforeningen.no/lokal/rogaland/Kurs-og-utdanning/
For deltidsansatte leger i Sandnes kommune gis kommunal lønn og praksiskompensasjon fra kl. 12–15.30.

Kurset er godkjent  som klinisk emnekurs i allmennmedisin med inntil 24 timer samt med 24 poeng for kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin .


Påmeldingi skjema nedenfor, senest innen 5.9.2020 før kursdag 15. september.
NB! Det er viktig å oppgi riktig referansenummer/ansvarsnummer hvis det er din arbeidsgiver som skal betale kursavgiften og at arbeidsgiver krever e-faktura.

Påmelding til emnekurs i sykehjemsmedisin 2020

Påmelding
Stilling
Kjønn

Avkrysningsliste