Rogaland legeforening

Lokalforening

2020

Grunnkurs D flyttes til 19.-22.10.2020

Grunnkurs D er utsatt pga Covid-19 situasjonen i Norge.
Ny tid: 19.-22.10.2020
Nytt sted: Clarion hotel Energy, Stavanger
23. april 2020

Kurset skal øke deltakernes refleksjon rundt bruk av forskningsresultater i egen praksis. Deltakerne skal bli kjent med tankegangen bak Evidens Basert Medisin (EBM) og kritisk vurdering av eksisterende dokumentasjon. Kurset vil gi økt forståelse for hva forskning er, og økt refleksjon rundt bruk av forskningsresultater i praksis. Kurset skal også stimulere lysten til å drive egen forskning. En vektlegger gruppearbeid og aktivitet blant deltakerne. Forskjellig forskningsdesign og metodeproblem gjennomgås, med vekt på relevans for forskning i allmennpraksis. 


Se program i vedlegg.

Kurskomité: Svein Kjosavik, Torgeir Gilje Lid, Olav Thorsen, Geir Henanger, Ingvild Vatten Alsnes, Magnus Bjørkavoll-Bergseth

Ved overtegning vil søkere som er kommet lengst i spesialistutdanningen prioriteres.

Tid: (Opprinnelig planlagt: 24.-27.8.2020) Ny tid: 19.-22.10.2020
Kurssted: Clarion hotel Energy, Stavanger Merk nytt kurssted
Antall kurstimer:  godkjent med 30 poeng som obligatorisk kurs til videreutdanningen i allmennmedisin, samt 30 valgfrie poeng til etterutdanningen.
Kurspris Leger: Kr. 6700,- + kostpenger ca. kr. 1980,-
Se ellers retningslinjer ved kurspåmelding.
Andre opplysninger: Deltakerne må selv bestille hotellrom.
Påmelding: i skjemaet nedenfor:

Påmelding Grunnkurs D

Kjønn