Rogaland legeforening

Lokalforening

2020

Grunnkurs D 24.-27.8.2020

Det blir Grunnkurs D 24.-27.8.2020 på Sola Strand hotel
11. november 2019
IMG_7006.JPG

Kurset skal øke deltakernes refleksjon rundt bruk av forskningsresultater i egen praksis. Deltakerne skal bli kjent med tankegangen bak Evidens Basert Medisin (EBM) og kritisk vurdering av eksisterende dokumentasjon. Kurset vil gi økt forståelse for hva forskning er, og økt refleksjon rundt bruk av forskningsresultater i praksis. Kurset skal også stimulere lysten til å drive egen forskning. En vektlegger gruppearbeid og aktivitet blant deltakerne. Forskjellig forskningsdesign og metodeproblem gjennomgås, med vekt på relevans for forskning i allmennpraksis. 


Program kommer når det er klart.

Kurskomité: Svein Kjosavik, Torgeir Gilje Lid, Olav Thorsen, Geir Henanger, Ingvild Vatten Alsnes, Magnus Bjørkavoll-Bergseth

Ved overtegning vil søkere som er kommet lengst i spesialistutdanningen prioriteres.

Tid: 24.-27.8.2020
Kurssted: Sola Strand hotell, Stavanger 
Antall kurstimer:  søkes godkjent med 30 poeng som obligatorisk kurs til videreutdanningen i allmennmedisin, samt 30 valgfrie poeng til etterutdanningen.
Kurspris Leger: Kr. 6700,- + kostpenger kr. 1980,-
Se ellers retningslinjer ved kurspåmelding.
Andre opplysninger: Deltakerne må selv bestille hotellrom.
Påmelding: innen 8.5.2020 i skjemaet nedenfor:

Påmelding Grunnkurs D 24.-27.8.2020

Kjønn