Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

Emnekurs i drift av legekontor; helsejus 27.-28.9.2021

Det blir emnekurs i drift av legekontor; helsejus 27.-28.9.2021 på Clarion Hotel Energy, Stavanger.

Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i helserett til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin samt 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i Rus- og avhengighetsmedisin, og 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering, og 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning som er i gammel ordning i indremedisin.

Se program i vedlegg.

Tid: 27.-28.9.2021, kl. 08.15-15.35
Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger
Antall deltakere: 50
Pris: Ca. kr. 3800,- i kursavgift for leger+ kostpenger kr. 990,-
Se ellers retningslinjer ved kurspåmelding

Kurset er ett av tre kurs som Rlf arrangerer denne kursuken. I følge retningslinjene for Fond II anses det for å være et delkurs i et sammenhengende kursopphold der det gis anledning til å trekkes kun én egenandel.

Påmelding: innen 15.8.2021 skjemaet nedenfor:

Påmelding emnekurs i drift av legekontor; helsejus 27.-28.9.2021

Kjønn