Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

Kurs i Trygdemedisin 23.4.2021, AVLYST

Det planlagte Kurs i Trygdemedisin 23.4.2021 på Victoria hotel, Stavanger, i samarbeid med Nav Rogaland er nå avlyst pga utviklingen av Covid-19.
Vi vil komme tilbake til ny tid for kurset når det er klart.

Kurset er godkjent med 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.  
Læringsmål:
ALM-012 Selvstendig kunne utføre sakkyndighetsarbeid, også for pasienter man står i et langvarig behandlingsforhold til ALM-013 Ha kunnskap om hvordan behandlerrollen skiller seg fra rollen som sakkyndig og selvstendig kunne benytte teknikker for å tre ut av allmennlegerollen og inn i sakkyndighetsrollen ALM-014 Selvstendig kunne beskrive pasientens medisinske utfordringer slik at det gis et riktigst mulig grunnlag for korrekt ytelse.

Kurset arrangeres i samarbeid med Elin Kvadsheim Neset, Tulin Hamza, Karin Kolskog, Rådgivende leger NAV Rogaland.

Se program i vedlegg lenger nede.

Tid: 23.4.2021, kl. 08.15-16.30
Sted: Victoria hotel, Stavanger
Antall deltakere: 30
Pris: Kr. 1.300,- i kursavgift for leger. Det er gratis kost.
Se ellers retningslinjer ved kurspåmelding

Påmelding: innen 12.3.21 i skjemaet nedenfor:

Påmelding Kurs i Trygdemedisin 23.4.2021

Kjønn