Grunnkurs D, 3.-6.10.2022

Det blir Grunnkurs D, 3.-6.10.2022 på Clarion hotel Energy.

Kurset skal øke deltakernes refleksjon rundt bruk av forskningsresultater i egen praksis. Deltakerne skal bli kjent med tankegangen bak Evidens Basert Medisin (EBM) og kritisk vurdering av eksisterende dokumentasjon. Kurset vil gi økt forståelse for hva forskning er, og økt refleksjon rundt bruk av forskningsresultater i praksis. Kurset skal også stimulere lysten til å drive egen forskning. En vektlegger gruppearbeid og aktivitet blant deltakerne. Forskjellig forskningsdesign og metodeproblem gjennomgås, med vekt på relevans for forskning i allmennpraksis. 

Se program i vedlegg under.

Kurskomité: Svein Kjosavik, Torgeir Gilje Lid, Olav Thorsen, Geir Henanger, Ingvild Vatten Alsnes, Magnus Bjørkavoll-Bergseth

Ved overtegning vil søkere som er kommet lengst i spesialistutdanningen prioriteres.

Tid: 3.-6.10.2022
Kurssted: Clarion hotel Energy, Stavanger
Antall kurstimer:  godkjent med 30 poeng som obligatorisk kurs til videreutdanningen i allmennmedisin, samt 30 valgfrie poeng til etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
Læringsmål. ALM 020, 021, 044, 059, 077, 083 og FKM 004,013,022,023,032,034,042,043
Kurspris Leger: kr. 7.100,- + kostpenger kr. 2.380,-
Se ellers retningslinjer ved kurspåmelding.
Andre opplysninger: Deltakerne må selv bestille hotellrom.
Påmelding: snarlig i skjemaet nedenfor:

Påmelding Grunnkurs D, 3.-6.10.2022

Kjønn