Rogaland legeforening

Lokalforening

Om oss

Fakturaadresse

Rogaland legeforening får fra 1.3.2022 ny adresse for fakturamottak, i Elektronisk mottaker og adresseregister: 971338970@faktura.poweroffice.net
Merk! Alle typer bilag kan sendes men de må være pdf-filer.
29. mars 2019