Fakturaadresse

Rogaland legeforening får fra 1.3.2022 ny adresse for fakturamottak, i Elektronisk mottaker og adresseregister: 971338970@faktura.poweroffice.net
Merk! Alle typer bilag kan sendes men de må være pdf-filer.

Skjema ved krav om honorar, praksiskompensasjon og reiseutgifter finnes i vedlegg under: