Rogaland legeforening

Lokalforening

Lokale bestemmelser

Vedtaksdokument vedrørende fullmakter, økonomi og drift for Rogaland legeforening

Oversikt over vedtak som angår løpende drift:
27. september 2011