Rogaland legeforening

Lokalforening

Om oss

Målsettinger

Målsettinger for styret i Rogaland legeforening 2019-2021
27. november 2012

Styret for perioden 2019-2021 har utarbeidet og fastlagt sine målsetninger for styreperioden ved å trekke frem de viktigste sakene og sette klare mål.

Målsettingene ble godkjent av årsmøtet 2020: