Målsettinger

Målsettinger for styret i Rogaland legeforening 2021-2023

Styret for perioden 2021-2023 har utarbeidet og fastlagt sine målsetninger for styreperioden ved å trekke frem de viktigste sakene og sette klare mål.