Målsettinger

Målsettinger for styret i Rogaland legeforening 2023-2025

Styret for perioden 2023-2025 har utarbeidet og fastlagt sine målsetninger for styreperioden ved å trekke frem de viktigste sakene og sette klare mål.