Rogaland legeforening

Lokalforening

Årsmøter

Årsmøte 12. juni 2012

Årsmøtet vil bli avholdt på Sola Strand hotel 12. juni 2012 kl. 18-19.00. Etter årsmøtet blir det foredrag og middag.
Det er mulig bare å være med på årsmøtet, bare være med på foredrag med middag, eller være med på begge deler. Partner er velkommen!
3. mai 2012

Se egen invitasjon samt årsmøtedokumenter i vedlegg nedenfor.