Rogaland legeforening

Lokalforening

Årsmøter

Årsmøte onsdag 28.10.2020 kl. 18.00 via zoom

Her kan du lese protokoll og saksdokumenter fra årsmøtet 2020
1. januar 2019

Se årsmøteprogram og egen invitasjon i vedlegg under.