Rogaland legeforening

Lokalforening

Styret

Datoer for styremøter

22. juni 2020
  • Styremøte Rogaland legeforening onsdag 26.8.20 via Teams
  • Styremøte Rogaland legeforening onsdag 23.9.20 kl. 18.00 via Teams
  • Årsmøte 2020 Rogaland legeforening onsdag 28.10.20 via Zoom