Referat 02/2016

Referat fra styremøte 22.2.16

02/2016

 


REFERAT STYREMØTE I

ROGALAND LEGEFORENING

Mandag 22/2/16 kl 17 - 19.10

Sted:  Scandic Stavanger City hotel, Reidar Berges gate 7, 4013 Stavanger


Deltakere: Jan Robert Johannessen,  Nina Storm Skifjeld, Kathrine Helvig Osmundnsen, Olav Thorsen , Finn Finsnes, Ole  Arild Osmundnes, Alexander Seldal, Torhild Veen, Egil Bjørløw, sekretær Heidunn S. Nordtveit
Frafall: Erik Wulst, Line Ravndal


Sak 14/16 Referat fra 18.1.16

Godkjenning av referat.


Vedtak: Referatet ble godkjent uten kommentarer.

Sak 15/16  Møteaktiviteter RLF

Styret jobbet med planlegging av medlemsaktiviteter.

 

Sak 01/16 Årsmøte fredag 10. juni 2016 i Stavanger Konserthus
Årsmøteplanlegging:
Se dokumentet Årsmøteplanlegging i saksmappen.

Vedtak: Det ble ikke gjort noe vedtak.


Sak 17/16 Legefest 20.1.17 (Orienteringssak)

Dato for legefest 2017 er satt til 20.1.17. Den nye festkomitéen for 2017 er et samarbeid mellom Infeksjonsmedisinsk avdeling og Hudavdelingen og består av Øyvind Eskeland, Lars Kåre S. Kleppe, Rut Undhim, Inger Marie Skoie, Trond Johan Cooper, Marianne Bollestad og Sonali Rrathour Hansen.

Vedtak: Forslag
Tas forventningfullt til etterretning. Styret imøteser søknad om støtte på inntil kr 200 per deltager. Styret ser gjerne at man etablerer en lignende tradisjon i Haugesund.


Sak 18/16 Anmodning om kontakt med Helfo/NAV om bruk av takst 8.

Styret har mottatt ebrev fra Dr. Vidar Øksnevad ang. bruk av takst L8, hvor han ber om at legeforeningen tar saken opp i dialog med Helfo/Nav.


Vedtak:
HTV AF Ole Arild Osmundnes følger saken og rapporterer tilbake til styret.Sak 19/16 Høring om grunnutdanningen.

Marit Halonen Christiansen kommer var med på møtet fra kl 18.15. Hun holdt en innledning og presenterer diskusjonspunkter.


Vedtak:

Det ble ikke gjort vedtak. Styret jobber med høringsforslag mot høringsfristen.


Syd-Vesten
Styret jobbet med neste utgave av: Syd-Vesten 2/16 Frist: 10.4.16


Jan Robert Johannessen

Leder