Referat 04/2016

Referat fra styremøte 25.4.2016

REFERAT STYREMØTE I

ROGALAND LEGEFORENING

Mandag 25/4/16 kl 17 - 19.00

Sted:  Scandic Stavanger City hotel, Reidar Berges gate 7, 4013 Stavanger


Deltakere: Jan Robert Johannessen,  , Kathrine Helvig Osmundnsen, Olav Thorsen ,  Ole  Arild Osmundnes,  Alexander Seldal, Torhild Veen, Egil Bjørløw, Line Ravndal Nina Storm Skifjeld, Finn Finsnes, sekretær Heidunn S. Nordtveit
Frafall: Erik Wulst

Sak 30/16 Referat fra 14.3.16

Godkjenning av referat.


Vedtak:

Referatet ble godkjent.

Sak 31/16 Akademikeravtalen
Stein Erik Guttormsen (fung banksjef Danske Bank) orienterte om akademikeravtalen og mulig samarbeid fremover rundt denne.


Sak 32/16 Møte og medlemsaktiviteter RLF

Styret jobber videre med medlemsaktiviteter/møter.  Sak 33/16 Kurskomitéen for Grunnkurs D søker om møtehonorar

Se saksvedleggsmappen


Vedtak:

Møtehonorar kan utbetales, tilsvarende som for Rogaland legeforenings kurskomité (takst 14*2 pr møte), med inntil 30 timer pr kurs.Sak 34/16 Brev fra Knut Reite angående Den kombinerende Indretnings venner.


Se brev i saksvedleggsmappen.


Vedtak:
Leder sender svar til Den kombinerede Indretnings venner.


Sak 35/16 Innspill til serien “Derfor er jeg lege”

Se saksmappen. Brev fra Ellen Juul Andersen i Legeforeningen.


Vedtak
Leder sender tilbakemelding til Ellen Juul Andersen.


Sak 36/16 Forvaltning av RLF kapital

Fastrenteavtalen RLF har hatt på kapitalen sin har gått ut. Med dårlige utsikter for avkastning på innskuddskapital bør vi vurdere om og hvordan vi skal plassere pengene i andre alternativ. Legeforeningen har en avtale med Alfred Berg som anbefales.

Se saksvedleggsmappen.


Vedtak

Styret tenker at dette er en sak som årsmøtet bør få diskutere og den sette derfor opp som egen årsmøtesakSyd-Vesten
Syd-Vesten 2/16 Frist: 10.4.16

Sydvesten 03/16 : Frist 12.10.16


Eventuelt
Stavanger Tuberkulosefond: Leder for Stavanger Tuberkulosefond, Jannicke Mohr Berland ønsker å trekke seg og at det velges ny leder for fondet.

Tesfaye Madebo, Åse Berg ble spilt inn som mulige kandidater til å ta over.Vel møtt!

Jan Robert Johannessen

LederLøpende saker som ikke får nytt saksnummer. Tas opp som eventuelt sak om nye momenter.


Årsmøte fredag 10. juni 2016 i Stavanger Konserthus
Årsmøteplanlegging:
Se dokumentet Årsmøteplanlegging i saksmappen.


Sak 08/16 Sykehusfinansiering og nytt sykehusbygg Helse Stavanger (kun om noe nytt i saken)
Styret jobber videre med sak rundt at SUS skal ta en beslutning om sykehusutbygging. Vi har fokus på Nasjonal Sykehusplan og investering av sykehus.


Sak 09/16 Støttelege ønskes
Avdelingsrådgiver HLR, Terje Vevatne, har informert oss om at det er behov for en lege til i Stavanger-området.

Sak 25/16 Søknad om midler til allmennmedisinsk akademisk miljø i Stavanger

Allmennmedisinsk forskergruppe i Stavanger søker om kr. 150.000,- som kan stilles til rådighet for å sikre at arbeidet med å videreutvikle det allmennmedisinske akademiske miljøet i Stavanger kan fortsettes og styrkes. 

Vedtak:
Styret er positive til søknaden, men utsetter saken i påvente av  budsjett og nærmere avklaring.