Referat 05/2016

Referat fra styremøte 19.5.2016

 REFERAT STYREMØTE I
 ROGALAND LEGEFORENING
Torsdag 19/5/16 kl 17 - 19.00

 

Sted:  Scandic Stavanger City hotel, Reidar Berges gate 7, 4013 Stavanger


Deltakere: Jan Robert Johannessen, Kathrine Helvig Osmundnsen, Olav Thorsen ,  Alexander Seldal, Torhild Veen, Hans-Petter Torvik, Nina Storm Skifjeld, Finn Finsnes, sekretær Heidunn S. Nordtveit
Frafall: Erik Wulst, Line Ravndal og Ole Arild Osmundnes 

 

Sak 37/16 Referat fra 25.4.16

Godkjenning av referat.

 

Vedtak:

Referatet ble godkjent.

Sak 38/16 Høring Rapport internt LF om over og underforbruk i helsetjenesten:


Sak 39/16 Møte og medlemsaktiviteter RLF

Styret jobber videre med medlemsaktiviteter/møter.  Sak 40/16 MedHum Landsstyremøtet

 

Støtt Medisinstudentenes humanitæraksjon

Annethvert år samler medisinstudentene gjennom MedHum  (Medisinstudentenes humanitæraksjon) inn penger til et prosjekt som fremmer primærhelse i et av verdens fattigste land.

 

I samarbeid med Leger Uten Grenser skal årets aksjon bidra til å bekjempe tuberkulose i Mumbai i India.   

MedHum vil presentere prosjektet for landsstyret og håper som tidligere år at alle vil gi rause bidrag. På landsstyremøtet i 2014 ble resultatet av innsamlingen 621 711 kroner

 

Praksis har utviklet seg til at lokalforeningene har støttet MedHum med et like lydende beløp som har vært avtalt på formøte med LF lederne.

Vedtak:
RLF vil støtte MedHum på linje med de andre lokalforeningene.
Sak 41/16 Allforsk søknad om støtte

Se sak 25/16. Allforsk har sendt inn en budsjettoppstilling. Se saksvedleggsmappen.

 

Vedtak:
Søknaden innvilges med inntil kr. 200.000,-, som en engangsstøtte  gjeldene for en periode på 3 år.
Det skal tilbakemeldes om aktivitetene til årsmøtet samt at Allforsk skal markedsføre Rlf sin logo.

 

Sak 42/16 Invitasjon involveringsprosjekt Fylkemannen

 

Det bes om en representant for fastlegene i en ekstern referansegruppe for Fylkesmannen i Rogaland.

 

Vedtak:
Ole Arild Osmundnes spilles inn som fastlegerepresentant.Høringer:
Statusoppdatering høringer.: (Spesielt høring om akuttmedisinsk spesialitet)
Nye til vurdering/ fordeling:
Se høringstabellen for å se hvilke høringer vi jobber med

Syd-Vesten
Sydvesten 03/16 : Frist12.10.16
Vi bør begynne å planlegge.

 

Eventuelt
Stavanger Tuberkulosefond: Leder for Stavanger Tuberkulosefond, Jannicke Mohr Berland ønsker å trekke seg og at det velges ny leder for fondet.
Styret oppfordres til å orientere seg om aktuelle kandidater.
Tesfaye Madebo og Åse Berg er spilt inn som mulige kandidater til å ta over.
 

Jan Robert Johannessen

LederLøpende saker som ikke får nytt saksnummer. Tas opp som eventuelt sak om nye momenter.

 

Sak 08/16 Sykehusfinansiering og nytt sykehusbygg Helse Stavanger (kun om noe nytt i saken)
Styret jobber videre med sak rundt at SUS skal ta en beslutning om sykehusutbygging. Vi har fokus på Nasjonal Sykehusplan og investering av sykehus.

Sak 09/16 Støttelege ønskes
Avdelingsrådgiver HLR, Terje Vevatne, har informert oss om at det er behov for en lege til i Stavanger-området.