Referat 08/2016

Referat fra styremøte 24.10.2016

REFERAT STYREMØTE I

ROGALAND LEGEFORENING

Mandag 24/10/16 kl 17 - 19.00

Sted:  Scandic Forum hotel, Gunnar Varebergsgt. 17, 4021Stavanger

Deltakere: Jan Robert Johannessen, Kathrine Helvig Osmundnsen, Olav Thorsen, Hans Petter Torvik, Elin Watts, Ole Arild Osmundnes, Line Ravndal, Torhild Veen og sekretær Heidunn S. Nordtveit 

Frafall: Erik Wulst, Nina Storm Skifjeld, Finn Finsnes og Alexander Seldal

Sak 63/16 Referat fra 19.9.16

Godkjenning av referat.

Vedtak:
Referatet ble godkjent.

Sak 64/16 Streiken er slutt - orienteringssak
Streiken er avsluttet med tvungen lønnsnemd. Orientering til styret:

Stavanger og Ahus hadde flest leger i streik. Også de stedene der den elektive produksjonen ble rammet. Stor støtte blant leger og andre akademikere og sykepleiere. Stor skuffelse over tvungen lønnsnemd og at streiken ble avsluttet uten en avklaring. Det er spørsmål om nemnden kan videreføre en frivillig avtale om vernebestemmelser i avtalen som foreligger.

Vedtak:
Saken ble tatt til orientering. Styret hadde en diskusjon rundt hvordan lokalforeningen kan bidra i en streikesituasjon.

  • økonomisk støtte ikke viktigst men aktuell om nødvendig.

  • Fastlegekontor / andre legearbeidssteder aktuelle informasjonsarenaer / markedsføringarena mot publikum

  • aktuelle streikeaktiviteter kan være planlagt på forhånd.


Sak 65/16 IKT kurs 30/11/16
Jan Robert orienterer om medlemsmøte onsdag 30.november. 18-22.

Sak 66/16 TV aksjonen
Hvordan gikk det - erfaringer til neste gang?

Anestesi avd, 10 legekontor spredt utover i fylket gikk med t-skjorter og hengte opp reklamemateriell. Oppfordringer sendt ut om å stille som bøssebærer og det ble opprettet en Frunder innsamling. Vi bør være flere i arrangementskomiteen.

Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering.

 

Løpende saker/ orienteringer:

Møte og medlemsaktiviteter RLF

Status og videre arbeid med medlemsaktiviteter/møter.

Årsmøte 2017

Arbeid med planlegging av årsmøte 2017. 

 

Kursutvalget i Fonna:
Status (kurs nr 2 klart med Erik W som kursleder )

Syd-Vesten 04/16 : Frist 20.11.16

Sak 67/16 Styremøter høst 2016 og vår 2017

Høsten 2016:
mandag 21. november kl. 17-19.00 på Scandic Forum Hotel
mandag 12.desember kl.17-19.00 på kontoret til Finn, Kirkegaten 47, Stavanger, før middag kl. 19.00 på Bevaremegvel

Vår 2017:
Vedtak:
Ønsker om møtedatoer mottas på e-post. Ellers kommer forslag fra leder.

Sak 68/16 Støttelegeordningen
Terje Vevatne, leder for støttelegeordningen var med på møtet fra 18.30. Han gav en genrell orientering om formål og lokal aktivitet i støttelegeordningen.

Vedtak:
Ny oppdatert liste over støtteleger skal sendes til alle medlemmene.


Høringer: 
Ingen høringer ble behandlet.

Eventuelt

Lønnsoppgjør kommunesektoren:

Nokså flatt tillegg med noen unntak.
To i brudd: Rennesøy ekstrarunde men så enige. Tysvær har gått i brudd.

Vi trenger en liten dreiebok for hva som skjer når man går til nemd.

Vi oppdager nye HTV når vi sender rundt mail, man er lite flink til å melde fra om nye TV. Det vil være nyttig å ha oversikt over lønnsnivå i de ulike kommunene. Sandnes opplevde at de fikk samme lønn som Stavanger med henvisning til lønnsnivået i forhandlingene

 

Jan Robert Johannessen
Leder