Referat 09/2016

Referat fra styremøte 21.11.2016

REFERAT STYREMØTE I
ROGALAND LEGEFORENING
Mandag 21/11/16 kl 17 - 19.00
Sted:  Scandic Forum hotel, Gunnar Varebergsgt. 17, 4021Stavanger

Deltakere: Jan Robert Johannessen, Erik Wulst, Nina Storm Skifjeld, Finn Finsnes, Kathrine Helvig Osmundsen, Olav Thorsen, Hans Petter Torvik, Ole Arild Osmundnes, Torhild Veen, Alexander Seldal og sekretær Heidunn S. Nordtveit
Frafall: Elin Watts, Line Ravndal


Sak 69/16 Referat fra 24.10.16
Godkjenning av referat.

Vedtak:
Referatet ble vedtatt uten merknader.


Sak 70/16 Rogaland legeforenings arkiv i Statsarkivet i Stavanger
Det har kommet brev fra Statsarkivet i Stavanger, datert 17.10.16.

Rogaland legeforening har privatarkiv i Statsarkivet i Stavanger. Statsarkivet klarer ikke fastslå sikkert om det tidligere er inngått avtale  om at Rogaland legeforenings arkiv skal ha status som deponert eller som avlevert og tar kontakt for å få dette avklart. Statsarkivet ønsker at arkivet som de har mottatt kan få status som avlevert.

Se saksvedlegg (brev, samt vedlegg til brevet: avtale, arkivliste og Creative Commons License Deed.Avtale av 22.1.03 og arkivlister.)

Vedtak:
Styret er samlet om at arkivmaterialet kan avleveres.


Sak 71/16 IKT kurs 30/11/16
Medlemsmøte onsdag 30.november. 18-22.

Vedtak:
Det ble jobbet videre med møtet. Ingen vedtak ble gjort.

 

Sak 72/16 Forespørsel ang støtte til møteplass for leger på Sus
Epost fra Alexander Seldal 10.11.16: Søknad om støtte til månedlige samlinger for leger med lett servering. Se saksvedlegg.

Vedtak:
Styret støtter tiltaket. Man ønsker i første omgang en prøveordning frem mot sommerferien. Budsjett er inntil 1 møte per måned med kostnadsramme 5-10.000 kroner.

 

Sak 73/16 Møteaktiviteter
Aktuelle medlemsaktiviteter ble drøftet. Blant annet om næringsskatt og medlemsfordeler.

Vedtak:
Det var ikke stemning for å dra i gang kveldsmøte om næringsskatt.Syd-Vesten 04/16 : Frist 20.11.16

Fondsforvaltning

Status for fondsforvaltning. Vi mottar månedlige finansrapporter.

Sak 74/16 Styremøter høst 2016 og vår 2017
Orientering: mandag 12.desember kl.17-19.00 på kontoret til Finn, Kirkegaten 48, Stavanger, før middag kl. 19.00 på Bevaremegvel

Vår 2017:
Forslag: Mandag 16/1 - 13/2 - 13/3 - 3/4 - 15/5

Vedtak:
Foreslåtte møtedatoer ble vedtatt.


Sak 75/16 Bruker av medlemsregister og utsending av meldinger
RLF får ulike forespørsler fra ulike aktører om hjelp til distribusjon av møteinvitasjoner. Vi bør ha en tydelig politikk for dette.

Vedtak:
Utsending til medlemmer skal følge Legeforeningens reglement. Det skal hovedsaklig sendes ut nyheter og invitasjoner fra styret og kurskomiteen.

 

Høringer:
Statusoppdatering høringer.:
Nye til vurdering/ fordeling: Ingen nye høringer mottatt.
Se høringstabellen for å se hvilke høringer vi jobber med

Eventuelt
Det ble ikke meldt saker til dette punktet.


Jan Robert Johannessen
Leder