Referat 03/2017

Referat fra styremøte 13.3.2017

03/2017

 

REFERAT STYREMØTE I

ROGALAND LEGEFORENING

Tirsdag 13/03/17 kl 17 - 19.00

Sted:  Radisson Blue Royal Hotel, Løkkeveien 26, Stavanger

Deltakere: Jan Robert Johannessen, Elin Watts, Ole Arild Osmundnes, Kathrine Helvig Osmundsen, Alexander Seldal, Finn Finsnes, Nina Storm Skifjeld, Torhild Veen, sekretær Heidunn S.Nordtveit

Forfall: Erik Wulst, Egil Bjørløw, Line Ravndal

Sak 14/17 Referat fra 13.2.17
Godkjenning av referat.

Vedtak: 
Referatet ble godkjent.

 

Arbeidsmøte 
Styret hadde arbeidsmøte og det ble ikke videre referatført.

Jan Robert Johannessen
Leder