Referat 05/2017

Referat fra styremøte 13.9.17

Sted: Radisson Blue Royal Hotel, Løkkeveien 26, Stavanger

Deltakere:

Navn

Styre-funksjon

Stilling

Tilstede

Navn

Styre-funksjon

Stilling

Tilstede

Heidunn Nordtveit

Sekretær

 

 X

Jan Robert Johannessen

Leder

Fastlege

 X

Marit Halonen Christiansen

Styremedlem

Gynekolog

 X

Anne Sandvik

Styremedlem

Turnuslege

 

 X

 

Tord A. Haaland

LSA

Helsesjef

 X

Elin Watts

Namf

Arbeids-medisin

 X

Torgeir Gilje Lid

LVS

Fastlege

 

Finn Finsnes

PSL

Lunge

 X

Kristin M.F.Mota

YLF

 

 X

Peter Christersson

AF

Fastlege

 X

Siv Helene Eriksen

Møtende vara

LIS med.avd.

 

Alexander Seldal

OF

Ortopedi

 

Bjarte Sørensen

Møtende vara

Fastlege

 

Janne Kristine Bethuelsen

Møtende vara

Patologisk avd/ KTV Akademikerne

 

 

 

 

 

Nina T. Wikene

Leder kurskomiteen

Fastlege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenning av referat

Referatet fra forrige møte ble enstemmig vedtatt uten endringer. 

Sak

Tema

Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

19/17

Konstituering av styret

Det ble gitt en kort orientering om lokalforeningens formål og oppgaver. Marit Halonen Christiansen ble valgt til nestleder.

 

20/17

Primærmedisinsk fond orientering - status og valg av representanter til vitenskapelig råd.

Representanter til vitenskapelig råd. Styret fikk presentert 3 forslag til kandidater. 2 er allerede forspurt. Leder kontakter den 3. og avklarer om vedkommende er villig til å ta på seg vervet.

 

21/17

Lokal og regionutvalgsmøte Gardermoen 8-9/11

Orienteringsak. Leder av RLF og Regionutvalg stiller.

 

22/17

Styreseminar København

Orienteringssak

 

23/17

Regionutvalgsmøte 04/10

RegUTV: Møtearena på tvers av lokallag. Møte med Helse Vest RHF etter lunsj. Mulighet for lokale HTV å bli med på hele eller deler av møtet. Tema for aktuelle saker fra Rogaland skal legges frem.

 

24/17

Sydvesten

Det ble avklart at styret ønsker å drive bladet videre. Vi startet planlegging av neste nummer

Deadline 3/17: 02/10; 4/17: 20/11

 

 

 

 

 

Eventueltsaker:

Det var ingen eventuelt saker