Referat 01/2018

Referat fra styremøte 23.1.2018

Sted: Radisson Blue Royal Hotel, Løkkeveien 26, Stavanger

Deltakere:

 • Heidunn Nordtveit, Sekretær
  Til stede
 • Jan Robert Johannessen, Leder, fastlege
  Til stede
 • Marit Halonen Christiansen, Styremedlem, Gynekolog
  Til stede
 • Anne Sandvik, Styremedlem, Turnuslege,
  Til stede
 • Tord A. Haaland, LSA, Helsesjef
  Til stede
 • Elin Watts, Namf, Arbeids-medisin
  Til stede
 • Torgeir Gilje Lid, LVS, Fastlege
  Forfall
 • Finn Finsnes, PSL, Lunge
  Forfall
 • Kristin M.F. Mota, YLF, LIS Anest.avd. Sus
  Til stede
 • Peter Christersson, AF, Fastlege
  Forfall
 • Siv Helene Eriksen, Møtende vara, LIS med.avd.
  Forfall
 • Alexander Seldal, OF, Ortopedi
  Til stede
 • Bjarte Sørensen, Møtende vara, Fastlege
  Forfall
 • Janne Kristine Bethuelsen, Møtende vara, Pat.avd/ KTV Akade-mikerne
  Til stede
 • Nina T. Wikene, Leder kurskomiteen, Fastlege

 

Godkjenning av referat

Referatet fra forrige møte ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Nye saker

Sak

Tema

Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

 

 

 

 

01

Godkjenning referat

Referatet ble godkjent.

 

02

Årsmøte 2018

Avklare møtedato

Vedtak: Årsmøtet blir avholdt fredag 8.juni.

 

03

Foredrag årsmøte - aktuelle tema / foredragsholdere

Avklare foredragstema og -holder

Styret jobbet videre med årsmøtet. Heidunn forespør foredragsholder.

Heidunn

04

Datoer for styremøter

Forslag til møtedatoer ble satt opp. Ble som alltid vanskelig å finne datoer som passer for alle. Flere runder på Doodle forventes…

Heidunn / JR

05

Kvalitetsarbeid og forbedringsutdanning for leger

Kan RLF understøtte at flere leger fra PHT deltar på Helsedirektoratet sin forbedringsutdannelse. http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/Forbedringskunnskap/forbedringsutdannelse/forbedringsutdanning-for-leger

Marit orienterte om saken. Det er ønskelig med flere fastleger som deltar inn i programmet. Det er økonomisk utfordrende og vanskelig å tilpasse en travel praksis pga fravær.

Kort om konseptet:

Aktuelt for leger i PHT.

3 samlinger på 3 og 2 dager
Nettsamlinger 1 t x 2

Vi må avklare om Fond 2 dekker reise / oppholdsutgifter.

Noen momenter fra diskusjonen:
Prosjekt bør være aktuelt og har overføringsverdi for mange kontor

Overføring- må kunne sikres.

Mer aktuelt å støtte et slikt opplegg om kommunene også er villig til å dekke en andel. For eksempel en tredeling av kostnadsbilde.

RLF kan sekundært til å støtte kurset også promotere det.

Vedtak:
Saken må belyses ytterligere før styret kan gjøre et vedtak.

Marit, Tord og Peter konkretiserer forslag ytterligere. Styret ønsker konkret forslag med kostnadsbilde og kriterier for tildeling/ evt plan for promotering.

Marit, Tord og Peter

06

Høring

Høring om å skjerpe den utdanningsfaglige kompetansen som kreves for å kunne ansettes i professor- og førsteamanuensisstillingene

Marit vil se på denne høringen. Allforsk har fått forespørsel om innspill.

Marit

Allforsk: Olav Thorsen forespurt.

 

Arbeidsmøte

Strategi for arbeidet i styreperioden. Konkretisering av målsettinger.

Vi hadde en gjennomgang av aktuelle saker som er aktuelle tema for styret å jobbe for å påvirke.

 

 

 

 

 

 

Faste saker:

Sydvesten: neste nummer, frist 12.2.18

Styret arbeidet med planlegging av neste nummer.

Eventueltsaker:
 

 • Forespørsel om sponset lap-top/nettbrett til HTV for Of og Ylf Helse Stavanger
  Styret diskuterte saken. Saken må belystes nærmere.  HTV OF/YLF avklarer med arb giver hva de faktiske kostnader blir.
 • Helselederseminar i Oslo 5. januar, oppsummering
  Kristin orienterte om Helselederseminar der hun deltok på vegne av RLF.