Referat 02/2018

Referat fra styremøte 21.2.2018

Sted: Radisson Blue Royal Hotel, Løkkeveien 26, Stavanger

Deltakere:

 • Heidunn Nordtveit, Sekretær
  Til stede
 • Jan Robert Johannessen, Leder, fastlege
  Til stede
 • Marit Halonen Christiansen, Styremedlem, Gynekolog
  Forfall
 • Anne Sandvik, Styremedlem, Turnuslege,
  Til stede
 • Tord A. Haaland, LSA, Helsesjef
  Til stede
 • Elin Watts, Namf, Arbeids-medisin
  Til stede
 • Torgeir Gilje Lid, LVS, Fastlege
  Forfall
 • Finn Finsnes, PSL, Lunge

 • Kristin M. Fagereng, YLF
  Til stede
 • Peter Christersson, AF, Fastlege
  Til stede
 • Siv Helene Eriksen, Møtende vara, LIS med.avd.

 • Alexander Seldal, OF, Ortopedi
  Til stede
 • Bjarte Sørensen, Møtende vara, Fastlege
  Til stede
 • Janne Kristine Bethuelsen, Møtende vara, Pat.avd/ KTV Akade-mikerne
  Til stede
 • Nina T. Wikene, Leder kurskomiteen, Fastlege

Godkjenning av referat

Referatet fra forrige møte ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Nye saker

Sak

Tema

Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

7

Referat Fastlegekonferansen

HTV AF: Egenandel og P-komp dekkes for deltagelse https://helsedirektoratet.no/konferanser/fastlegekonferansen-2017-fastlegeordningen-utfordringer-og-losninger

Peter C

8

FLO aksjon - orientering

 

Peter C

9

NAV møte

Referat fra møte

Videre behov for møter

Hvilke saker er NAV opptatt av?

Hvilke saker ønsker vi å fronte?

Behov for flere å være med på møter med NAV?

Peter C

10

Lederprisen 2018

Har styret innspill til Lederprisen

 

11

Intern høring - Utviklingssplan Sunnaas sykehus HF - 2035

Høringer 2017-19

Styret ønsker ikke å gå inn i denne høringen.

12

 Intern høring - Landsstyresak - lovendringsforslag - valgkomité

Høringer 2017-19

Styret støtter personlig vara. Alex S leverer svar.

13

SUS utviklingsplan 2018

Se saksunderlag. Skal styret ta denne?

Styret finner det ikke hensiktsmessig å spille inn høringssvar til denne planen.

14

Kurssystem

Kurskomitéen ønsker å se på muligheten for et kurssystem som kan være enkelt og brukervennlig for både deltakere og arrangør, også at en selv kan printe ut kursbevis og å kunne betale med kort direkte.

Legeforeningen sentralt bør utvikle en slik løsning. Vi må ta hensyn til at det vil komme løsninger for alle RHF ifm ny LIS utdanning og at vi har mange kurstilbydere som bør kunne tilby sine kurs i en felles løsning. Styret ønsker en tydelig beskrivelse og ønsker et arbeidsmøte med kurskomiteen.

 

Arbeidsmøte

 

 

 

 

Åpne saker

Saker som er under arbeid beholdes her til de er løst eller settes på vent på grunn av langvarig tidsperspektiv. Sammenfatt diskusjonen, angi utfallet, og fastsett eventuelle gjøremål.

 

Sak

Tema

Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

05

Kvalitetsarbeid og forbedringsutdanning for leger

Vedtak:

Saken må belyses ytterligere før styret kan gjøre et vedtak.

 

Marit, Tord og Peter konkretiserer forslag ytterligere. Styret ønsker konkret forslag med kostnadsbilde og kriterier for tildeling/ evt plan for promotering.

 

06

Høring

Høring om å skjerpe den utdanningsfaglige kompetansen som kreves for å kunne ansettes i professor- og førsteamanuensisstillingene

 

Marit vil se på denne høringen. Allforsk har fått forespørsel om innspill.

 

 

Evt sak 01/18

Forespørsel om sponset lap-top/nettbrett til HTV for Of og Ylf Helse Stavanger
Styret diskuterte saken. Saken må belystes nærmere.  HTV OF/YLF avklarer med arb giver hva de faktiske kostnader blir.

Trekkes. Umulig IKT messig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faste saker:

Sydvesten: neste nummer, frist 16.4.2018

Eventueltsaker:

 

Høring

Ny høring - Intern høring - Landsstyresak - lovendringsforslag - Deltakelse på medlems- og årsmøter i Legeforeningen via digitale løsninger

 

 

Høring

Intern høring – Ny spesialforening – Legers forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Vi rakk ikke denne saken

 

Høring

Landsstyresak - kjønnskvotering og andre rekrutteringstiltak for en jevnere kjønnsbalanse ved opptak til medisinstudiet

 

Anne skriver utkast og sender på epost