Referat 02/2019

Fra styremøte 6.2.2019

Sted:
Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav Vs gate 3, 4005 Stavanger
Deltakere:

Deltakere:

 • Heidunn Nordtveit, Sekretær
  Til stede
 • Jan Robert Johannessen, Leder, fastlege
  Frafall
 • Marit Halonen Christiansen, Styremedlem, Gynekolog
  Til stede
 • Anne Sandvik, Styremedlem, Turnuslege,
  Til stede
 • Tord A. Haaland, LSA, Helsesjef
  Til stede 
 • Elin Watts, Namf, Arbeids-medisin
  Til stede
 • Torgeir Gilje Lid, LVS, Postdoktor/overlege Sus
  Til stede
 • Finn Finsnes, PSL, Lunge
 • Kristin M. Fagereng, YLF
  Til stede
 • Peter Christersson, AF, Fastlege
 • Siv Helene Eriksen, Møtende vara, LIS med.avd.
 • Alexander Seldal, OF, Ortopedi
 • Bjarte Sørensen, Møtende vara, Fastlege
 • Janne Kristine Bethuelsen, Møtende vara, Pat.avd/ KTV Akade-mikerne
  Frafall
 • Nina T. Wikene, Leder kurskomiteen, Fastlege

Møtet var i sin helhet satt av til å jobbe med Syd-Vesten 2-2019