Referat 03/2019

Referat fra styremøte 5.3.2019

Sted:

Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav Vs gate 3, 4005 Stavanger

Kl 18-20

Deltakere:

 • Heidunn Nordtveit, Sekretær
  Til stede
 • Jan Robert Johannessen, Leder, fastlege
  Til stede
 • Marit Halonen Christiansen, Styremedlem, Gynekolog
  Frafall
 • Anne Sandvik, Styremedlem, Turnuslege,
  Frafall
 • Tord A. Haaland, LSA, Helsesjef
  Til stede 
 • Elin Watts, Namf, Arbeids-medisin
  Frafall
 • Torgeir Gilje Lid, LVS, Postdoktor/overlege Sus
  Til stede
 • Finn Finsnes, PSL, Lunge
  Frafall
 • Kristin M. Fagereng, YLF
  Video
 • Peter Christersson, AF, Fastlege
  Til stede
 • Siv Helene Eriksen, Møtende vara, LIS med.avd.
  Frafall
 • Alexander Seldal, OF, Ortopedi
  Til stede
 • Bjarte Sørensen, Møtende vara, Fastlege
  Til stede
 • Janne Kristine Bethuelsen, Møtende vara, Pat.avd/ KTV Akade-mikerne
  Frafall
 • Nina T. Wikene, Leder kurskomiteen, Fastlege

 

Godkjenning av referat

Referatet fra forrige møte: møtet ble brukt til planlegging og arbeid med Syd-Vesten nr 2.

Nye saker

Sak

Tema

Saksbeskrivelse / Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

 

 

 

 

08/19

Aktuelle høringer

Se høringer under. Fint om de som er satt opp får sjansen til å se igjennom høringene før møtet. (40 min)

 

02/19

Fastsettelse av lokal arrangør Landsstyremøte 2021

Ønsker RLF å søke om arrangørstatus for Landsstyret 2021?

Vedtak
Styret vedtok å søke om å bli valgt som arrangør til Landsstyremøtet 2021.

Følgende har stilt seg til disposisjon for arrangementskomiteen:

Peter Christersson (AF)
Kristin Fagereng (YLF)
Lars Kåre Kleppe (OF)
Marit Halonen Christiansen (OF)
Alexander Seldal (OF)

 

07/19

Samhandlingsnummer Syd-Vesten

Styret jobbet videre med å ferdigstille bladet. Samhandlingsnummer Syd-Vesten

 

 

Faste saker:
 

Syd-Vesten: 2-2019 frist 21.4.2019

Høringer: Høringer 2017-19

Aktuelle nå:

NOU 2018:16 HOD Det viktigste først Blankenholmutvalget

 

 

NOUen er resultatet av at regjeringen i 2017 opprettet et offentlig utvalg som skulle se på prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. Det såkalte Blankholm-utvalget leverte sitt arbeid til departementet 13. desember 2018. Har vi innspill som ikke er dekket av LF sine innspill så langt?

Fra diskusjonen i styret:
Dette er en svært omfattende rapport som styret ikke har anledning til å gå fullt inn i. Høringssvaret reflekterer at vi mener primærhelsetjenesten står i fare for å bli fragmentert av søyleorganisering. Vi er spesielt opptatt av at arbeidet med utsatte grupper med ROP lidelser skal prioriteres.

Intern høring - Utkast til prinsipp- og arbeidsprogram 2019-2023

18.3.19

Styret avsto fra å levere høringsinnspill.

 

 

 

Forslag til endring i abortloven- fosterreduksjon

13.3.19

I Granvoldplattformen fremkommer det at regjeringen ønsker å fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort.

Fra diskusjonen:
Styret var samstemt i at man ikke ønsker en endring fra dagens lovverk utover at fosterredusksjon blir innlemmet i lovverket og at det blir sidestilt med svangerskapsavbrudd med tilsvarende rettsvern for kvinne og foster før og etter uke 12.

 

Jan Robert Johannessen
Leder RLF