Rogaland legeforening

Lokalforening

2019

Referat 04/2019

Referat fra styremøte 1.4.2019
26. august 2019

Sted:

Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav Vs gate 3, 4005 Stavanger

Kl 18-20

Deltakere:

 • Heidunn Nordtveit, Sekretær
  Til stede
 • Jan Robert Johannessen, Leder, Fastlege
  Til stede
 • Marit Halonen Christiansen, Styremedlem, Gynekolog
  Til stede
 • Anne Sandvik, Styremedlem, Turnuslege
  Til stede
 • Tord A. Haaland, LSA, Helsesjef
  Frafall
 • Elin Watts, Namf, Arbeids-medisin
  Video
 • Torgeir Gilje Lid, LVS, Postdoktor/overlege Sus
  Til stede 
 • Finn Finsnes, PSL, Lunge
  Til stede 
 • Kristin M.Fagereng, YLF
  Frafall
 • Peter Christersson, AF, Fastlege
  Til stede
 • Siv Helene Eriksen, Møtende vara, LIS med.avd.
  Til stede 
 • Alexander Seldal, OF, Ortopedi
  frafall
 • Bjarte Sørensen, Møtende vara, Fastlege
  Til stede
 • Janne Kristine Bethuelsen, Møtende vara, Pat.avd/ KTV Akade-mikerne
  Til stede 
 • Nina T. Wikene, Leder kurskomiteen, Fastlege

Godkjenning av referat
Referatet fra forrige møte ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Nye saker

Sak

Tema

Saksbeskrivelse / Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

09/19

Årsmøte 2019

Avklare foreleser / underholdning
Avklare program for kvelden

*Henning Aarekol: Hvorfor sitte inne når alt håp er ute.?
* Skavlan?*
* Arne Nordbø?

 

10/19

Valg 2019

Valgkomiteen jobber med forberedelser til valget på årsmøtet og ønsker innspill.

 

11/19

Teams / oppsett

Status. Erfaringer. Innspill til endringer.

 

12/19

Samhandlingsnummer Syd-Vesten nr 2/19

Frist 21.4.19

 

 

13/19

Høring - Landsstyresak

Valg av nytt sentralstyre
Har vi forslag til kandidater?
De må være forespurt.

 

14/19

Landsstyret 2021

Status. Forberedelse til Landsstyremøte 2019.
 Presentasjon Landsstyremøte 2019

 

 

 

Åpne saker

Saker som er under arbeid beholdes her til de er løst eller settes på vent på grunn av langvarig tidsperspektiv. Sammenfatt diskusjonen, angi utfallet, og fastsett eventuelle gjøremål.

 

Sak

Tema

Saksbeskrivelse / Vedtak og oppfølging

Ansvarlig oppfølging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faste saker:
Syd-Vesten: 2-2019 frist 21.4.2019

Fond Alfred Berg: kort orientering om utviklingen (om aktuelt)

Høringer: Høringer 2017-19

Saksliste for neste møte

Angi punktene som skal diskuteres på neste møte.

 

Faste utgifter Rlf

Gjennomgang av regnskap 2018. Status for 2019. Faste utgifter. Status kurs inntekter / aktivitet. Er vi i balanse? Må vi justere på noe?

 

 

Søknad Primærmedisinsk forskningsfond Rogaland

 

 

 

Eventuelt:

Elin, Siv, Anne oensker avloesning