Referat 07/2019

Referat fra styremøte 21.10.19

Referat styremøte Rogaland legeforening 07 / 19

Dato 21.10.19, kl 18-20.

Deltagere:

Janne K Bethuelsen, Peter Christersson, Cecilie F Torkildsen, Åse Mariero, Torgeir Gilje Lid, Andres Neset, Kristin M Fagereng, Ruben Rainer Espelid (på scype), Dag-Helge Rønnevik (på scype), Finn Finsnes, Yngve Johansen, Erna-Gunn Moen (ref.)

 

Referat 06/19 Godkjent.

Innkalling og saksliste Godkjent.

 

35/19:

Grimstadutvalgets rapport:

Møte med repr fra UiS angående Grimstadutvalgets rapport og medisinerutdanning ved UiS.

Fra UiS møtte Olav Thorsen, Stein Ørn, Astrid Eggen, Dag Husebø og Anders Berheim.

Dag Husebø innledet med presentasjon vedr medisinerutdanning ved UiS, planer fremover og  redegjorde for svar fra UiS på Grimstadutvalgets rapport. Det var så diskusjon  mellom UiS repr og styret i Rlf etter redegjørelsen.

 

36/19:

Det forelå søknad fra MedHum 2020 om støtte.

Vedtak: Kr 10.000  i bidrag (i tillegg til inntil kr 10.000 på legestafetten under Landsstyremøte i 2020).

 

38/19:

Orienteringssak vedr landsstyremøte 2021: 

Leder Janne K Bethuelsen har hatt kontakt med Geir Riise og ønsket velkommen til Stavanger om 2 år. I DNLF er det Nordli som har et ansvar –de vil komme til Stavanger og bla se på hotellet, samt at Rlf vil få budsjett for økonomisk støtte.

39/19:

Syd-Vesten 4-2019 – frist for innlevering tirsdag 19.11.19.

Ulike aktuelle tema ble tatt opp.

 

37/19:

Arbeidsmøte Rlf i januar 2019 ble besluttet lagt til London 16-19 januar 2020.

 

40/19:

Info fra leder og aktuelle saker:

Det mangler fortsatt repr fra NAMF (Norsk arbeidsmedisinsk forening) i styret. Prosess er på gang for å få dette på plass.

Diskusjon vedr oppfølging av kolleger som feks blir skadet av pasient på legekontor.

Dr Dropin er kommet til Stavanger – vil bli tatt opp på et senere tidspunkt.

Evt:

FTV Ylf (Foretakstillitsvalgt Yngre legers forening) vil skrive ny søknad om midler fra Rlf for å arrangere LIS 1 møter to ggr i året