Referat 2-2022

Referat fra styremøte 22.2.22

Sted: via Teams
Kl 18.00-19.00

Deltakere: Peter Christersson, Therese Egenæs, Cecilie Fredvik Tokildsen, Andres Neset, Mathias Hella, , Ruben Rainer Espelid og Heidunn Nordtveit (sekretær)
Frafall: Dag-Helge Rønnevik, Åsmund Heggheim , Finn Finsnes, Kaisa Earl Haugland og John Mullen

 

16/22
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Det var ingen saker til eventuelt
 
17/22
Godkjenning av referat
Referat 1/22 ble godkjent
 
18/22
Valg av referent
Heidunn
 
19/22
Sosiale medier
Adresse både på Instagram og Facebook er «Rogalandlegeforening».

Whats App for styremedlemmene er også opprettet.
Ønskelig at sosiale medier skal tas opp fast på styremøtene for å ha riktig fokus og bestemme hva som skal deles på disse kanalene.
Fint med tips til Therese om hva som kan deles.

Forslag: Andres Neset har begynt i stillingen som Fylkeslege

20/22
Middag, og arbeidsmøte på Victoria hotell 10.-11.3.22

Ny tid for middag (10.3.22), styremøte og arbeidsmøte (11.3.22).
Program for styremøte og arbeidsmøte:
Kl. 10-12: Vanlig styremøte, og utdeling av
oppgaver.
Kl. 12-13: Lunsj
Kl. 13-15: Gruppearbeid, en gruppe med politikerskole og en med arbeidsprogram
Kl. 15-17: Samkjøring og spikring

Forberedelser til arbeidsmøtet.
Alle må tenkte på om Målsettingene bør endres, og ideer for Politikerskole.

21/22
Syd-Vesten 2-2022
Frist: 20.4.22. Skal være i postkassene innen 18.5.22
* Årsmøtedokumenter: Årsmøteinnkalling, Årsmelding 2021 og Årsregnskap 2021
* Fall-poliklinikk opprettes på Sus, ved Mathias
* Årsmøte teaser, ved Ruben og Dag-Helge
* Felles rus/psykiatripoliklinikk, ved John
* Ny hudlege/avt. spes. (hvis klart), ved Finn
* HIMSS – verdens største e-helsekongress, ved Peter
* 5 som holder på med PhD, ved Cecilie

Syd-Vesten 3-2022
Frist: 21.9.22. Skal være i postkassene innen 19.10.22

Syd-Vesten 4-2022
Frist: 16.11.22. Skal være i postkassene innen 14.12.22
 

22/22
Landsstyremøte i Stavanger utsatt fra 1.-3.6.2021 til 31.5.-2.6.2022
Komité som jobber med Landsstyremøtet: Jan Robert Johannessen (leder), Marit Halonen Christiansen, Peter Christersson, Kristin Marie Fagereng og Therese Egenæs.

* Tid: Tirsdag 31. mai – torsdag 2. juni
Bestillingen av Atlantic hotel: 30. mai sentralstyremøte + 31. mai – 2. juni 2022 Landsstyremøte.
* Bestillingen av Flor & Fjære: lokale for 250 personer tirsdag 31/5-22, avgang fra Strandkaien kl 18:00.
* Avtale med underholder Bjarte Tjøstheim.
* Kulturinnslag.
* Tønes v. agent Bjørnar Paulsen

Toastmaster er uavklart. Forslag mottas med takk!
Komitéen skal ha nytt møte 23.2.22.
 
23/22
Årsmøte 17.6.2022 i Haugesund
Følgende er reservert på Scandic Maritim hotel fredag 17.6.22:
* Lille Maritim (aula) for årsmøte fra kl. 17.00.
* egen festsal for festmiddag på Scandic Maritim hotel i Haugesund fra kl. 20.00.
* møterom for 10 personer for Htv-møte kl. 12-16.00.

President i Dnlf, Anne-Karin Rime (Anka), har takket ja til å komme på årsmøtet vårt og holde tale.Ruben har vært i kontakt med Ingvar Wilhelmsen, som har bekreftet kan forelese. Skal bes om å vinkle 1 times forelesning mot pandemi og leger.

Ruben og Dag-Helge skal presentere en plan for årsmøtet på neste møte.
De skal også lage en teaser/informasjon/en side til neste Syd-Vesten.

Hotellet kan tilby Standard rom inkl. frokost til kr. 1.275,- og Superior rom inkl. frokost til kr. 1.525,- for våre tilreisende medlemmer. Det holdes av 25 rom inntil videre.

Selve årsmøtet skal starte kl. 18.00. Forelesning ved Ingvar Wilhelmsen kl. 19.00, og middag kl. 20.00 med tale av Anka.

Invitasjon til årsmøtet må lages.


24/22
Juleforestilling NARNIA, Rogaland Teater
Skal det satses på tilbud om juleforestilling på Rogaland Teater igjen i år?
Rogaland Teater tilbyr oss helt hus 26.11.22, 351 seter, kr. 70.200,- (á kr. 200,-) + bevertning kr. 21.060,- (snopepakker/voksenpakker (á kr. 60,-). Totalt kr. 91.260,-.

Vedtak: Bestilling skal effektueres. Arrangementet skal sponses av Rlf med kr. 150,- pr. billett. Egenandel kr. 110,-.
 
25/22
Info fra leder
Aktuelle saker.
* Fraværsattester videregående skole. Det er ikke stor politisk vilje for saken.
* Ærespris 2022. Kan være kjekt å nå kunne overrekke pris fysisk på årsmøtet i Haugesund. Forslag til evnt. prisvinner må leveres snarlig. Tilbud fra kunstgalleriet bør innhentes allerede nå.
 
26/22
Styrets tilbakemelding
Ønskes som fast post på styremøtene slik at styret kan få innblikk i hva som rører seg i Af, Of, Ylf osv…
Yngre legers forening (Ylf)
v/Therese Egenæs:
Det har vært ekstraordinært landsstyremøte i Ylf. Vanskelig å få på plass vernebestemmelser om arbeidstiden for legene pga dårlige avtaler i grunn. Ellers fine diskusjoner om forhandlinger.
v/Mathias Hella: 2-senter drift på nye SUS er bekymringsfullt. Det vil koste mye penger å drifte på 2 bygninger i mange år og det vil gå ut over finansieringsplanen. Har i møte med Rogalandsbenken formidlet viktige punkter og utfordringer rundt nytt sykehus.


Leger i samfunnsmed. arbeid (Lsa) v. Andres Neset:
Høring i høst om endringer i flere regelverk vedr. tilsyn. Tilsynsmyndighetene gis større handlingsrom. Bra for tjenesten, alle og også tilsynsmyndighetene.

Allmennlegeforeningen (Aplf) v/ Peter Christersson:
Det jobbes for å få forskning i Allmennmedisin  og Samfunnsmedisin inn i årets normaltariffoppgjør. Takstene er ikke regulert på mange år og det stimulerer ikke til forskning.
 

27/22
Utgifter til kost på kurs for kursledere
Fond II godtar søknad for kun ett kurs pr dag og det blir ekstra utgift for kursleder dersom vedkommende deltar på flere kurs samme dag. Kan Rlf i slike tilfeller dekke kosten for kursleder?
Enighet i at Rlf bør dekke kost i de tilfeller hvor en er kursleder på et kurs som er samme dag som en deltar på også annet kurs.

Leder for kurskomitéen, Nina T. Wikene, skal bes om å formulere en tekst som skal tas opp til vedtak på neste styremøte.
 
Høringer:
*Revisjon av legeforeningens lover
Peter skal se på saken og sende forslag til svar på epost til styremedlemmene
 
*Endring av legeforeningens lover – forslag om kontingent for medlemmer over 75 år
Peter skal se på saken og sende forslag til svar på epost til styremedlemmene
 
*Innspill til ny distriktsmelding
Kan svares på hvis noen ønsker, innen fristen som er 1.3.22.